Bolagets namnändring uteblir, bolagsnamnet Pantaluren Group AB kvarstår

Report this content

Det beslut om namnändring som fattades på bolagets extra bolagsstämma har vid registrering hos bolagsverket fått avslag. Bolagets nuvarande namn Pantaluren Group AB kommer därför att kvartså. Övriga beslut som togs på stämman har nu registrerats och påverkas ej av denna ändring.

För mer information kontakta:

VD - Robin Vestersten

www.pantalurengroup.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: ir (at) pantalurengroup.se

Pantaluren Group i korthet:

Pantaluren Groups affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/, http://www.pantadatorn.com samt http://www.ielektronik.se/.

Denna information är sådan information som Pantaluren Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar