Bolagsverket har registrerat beslut från extra bolagsstämma

Report this content

Bolagsverket har idag registrerat de beslut som togs vid den extra bolagsstämman den 6 mars 2019. Besluten gällde namnändring, minskning av aktiekapital, apportemission, kvittningsemission samt bolagsordningsändringar som utöver namnändring till Mediacle Group AB (publ) avsåg gränser för aktieantal och aktiekapital.

Bolagets aktiekapital uppgår till 6 305 297 kronor och antal aktier till totalt 12 610 594 stycken.

För mer information kontakta:

E-post: IR@mediacle.com

www.mediacle.com

Telefon: 08-120 560 15

Prenumerera

Dokument & länkar