Globala andrahandsmarknaden för smartphones väntas öka med 50 procent 2016.

Andrahandsmarknaden för mobiltelefoner ökar kraftigt. Enligt en rapport från konsultbolaget Deloitte väntas den begagnade smartphoneförsäljningen öka med 50% 2016 vilket innebär en marknadsomsättning på 17 miljarder dollar.

Cirka 120 miljoner begagnade smartphones förväntas säljas under 2016. Länk här.

Mobilåtervinning i Sverige AB har sett tydliga tendenser till dessa ökningar genom våra inköpsplattformar pantaluren.se och mobilpengar.se samt vår nystartade webbutik iElektronik.se.

För Bolaget är detta ytterligare ett tecken på att bolagets affärsidé ligger helt rätt i tiden och vi ser med spänning fram emot att fortsätta utveckla vår verksamhet.

 

Stockholm den 13 september 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mobilåtervinning i Sverige AB (publ)

Telefon: +46 (0)8 - 120 560 15

E-post: info@mobilatervinning.se

 

Mobilåtervinning i korthet: Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/samt http://www.ielektronik.se/

Prenumerera