iElektronik.se lanserar uppdaterad webbutik inom kort

Pantaluren kommer inom kort lansera en ny uppdaterad version av sin webbutik iElektronik.se. I samband med lanseringen kommer även försäljning av begagnade datorer att börja säljas på hemsidan.

Den marknadsföring bolaget gjort senaste tiden för Pantaluren.se har resulterat i avsevärt fler inköpta mobiltelefoner gentemot tidigare. Bolaget har därför investerat pengar på att uppdatera och uppgradera sin webbutik där stor del av försäljningen av enheter sker. Bolaget har även börjat marknadsföra webbutiken i större utsträckning och börjar redan se resultat i form av ökad försäljning.

För mer information kontakta:

VD - Robin Vestersten

www.mobilatervinning.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: info@mobilatervinning.se

Mobilåtervinning i korthet:

Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/ samt http://www.ielektronik.se/.

Denna information är sådan information som Mobilåtervinning i Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2017

Prenumerera

Dokument & länkar