KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

Report this content

Idag 2018-04-23 höll Pantaluren Group AB årsstämma

Stämman beslutade följande:

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl bolaget som koncernenen.

Stämman beslutade enligt att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2017 ska ingen utdelning ske.

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt såväl hela styrelsen som till VD.

Övriga punkter på dagordningen beslutades i enlighet med styrelsens förslag. Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt.

För fullständig dagordning samt styrelsens förslag, se tidigare pressmeddelanden.

// Styrelsen

För mer information kontakta:

VD - Robin Vestersten

www.pantalurengroup.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: ir (at) pantalurengroup.se

Pantaluren Group i korthet:

Pantaluren Groups affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/, http://www.pantadatorn.com samt http://www.ielektronik.se/.

Prenumerera

Dokument & länkar