KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I MEDIACLE GROUP AB

Report this content

Stockholm, 2019-06-17

Idag 2019-06-17 höll Mediacle Group AB (publ) årsstämma.

Följande materiella beslut togs på stämman:

  • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl bolaget som koncernens.

  • Stämman beslutade enligt att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2018 ska ingen utdelning ske.

  • Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

  • Stämman beslutade att välja följande personer till styrelse; Christian Kronegård, Robin Vestersten, Santosh Jain, Jitesh Taprawat och Girish. Christian Kronegård utsågs till styrelsens ordförande. Christoffer Jönsson och Patrik Zettervall utträde ur styrelsen.  

  • Stämman beslutade att välja Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB till revisor, där auktoriserad revisor Thomas Jönsson ska verka som huvudansvarig revisor.

  • Stämman besluatde att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt.

För fullständig dagordning samt styrelsens förslag, se tidigare pressmeddelanden.

Kort information om nyvalda styrelseledamöter:

Santosh är verkställande direktör i Mediacle Group AB sedan mars 2019. Han har en magisterexamen i företagsekonomi från University of East London och har ca 10 års erfarenhet av digital marknadsföring, IT-tjänster och medielösningar. Han grundade och har lett Mediacle Limited till ett mycket lönsamt företag under de senaste 5 åren. Santosh har tidigare erfarenheter från att ha arbetat inom olika befattningar i Probability (nu GTECH), Havas Media och Walker Media, som förvaltar digitala marknadsföringskampanjer för välrenommerade klienter.

Jitesh är verksam inom Mediacle-koncernen. Han är auktoriserad revisor och har mer än över 5 års erfarenhet som revisor och finansdirektör i ett fåtal företag (inklusive ett börsnoterat företag). Jitesh besitter god kompetens i verksamhetsutveckling inom områden som finans, ekonomi, redovisning, fakturering, kundrelationer, faciliteter, driftsstöd, kundsupport, strategisk planering, fusioner och förvärv, skatt, rapportering och lagstadgad överensstämmelse. Jitesh har tidigare erfarenhet av att arbeta för MKT & Associates (Bokföring och revisionsbyrå) och Mangalam Group.

Girish är verksam inom Mediacle-koncernen. Han har en MBA i Human Resource Management och har över 6 års erfarenhet av verksamhets- och projektledning. Girish har spetskunskap inom utveckling och genomförande av projektplaner, hantering av projektplanering, utveckling och tillhandahålla budgeterings- och kostnadsrapporter. Girish har tidigare erfarenhet av att arbeta för Orix Corporation (Japan) och Swarnagiri Group. Girish tillför energi till uppgiften att samordna och genomföra preliminära och långsiktiga företagsmål.

 

För mer information, vänligen kontakta:

E-post: IR@mediacle.com

www.mediacle.com

Telefon: 08-120 560 15

 

Denna information är sådan information som Mediacle Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2019.

 

Om Mediacle

Mediacle erbjuder ett brett utbud av digitala marknadsförings- och IT-tjänster som uteslutande fokuserar på iGaming och e-handelsbranschen i stort. Företaget har erbjudit sterila tjänster till många B2C-märken som är utomordentligt utmärkta både i kvalitet och service.

Prenumerera

Dokument & länkar