Kommuniké från extra bolagsstämma i Mobilåtervinning i Sverige AB

Report this content

Idag 2017-08-10 höll Mobilåtervinning extra bolagsstämma som beslutade i enlighet med styrelsens tidigare presenterade förslag:

- Stämman godkände styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen enligt:

Namnbyte av bolaget till i Pantaluren Group AB.

- Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att välja in Patrik Zettervall som ny styrelseledamot efter att Carl Kock avgått. 

Det kan noteras att samtliga beslut togs enhälligt.

För mer information kontakta:

VD - Robin Vestersten

www.mobilatervinning.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: info@mobilatervinning.se

Mobilåtervinning i korthet:

Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/, http://www.pantadatorn.com samt http://www.ielektronik.se/.

Denna information är sådan information som Mobilåtervinning i Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2017

Prenumerera

Dokument & länkar