Kommuniké från extra bolagsstämma i Pantaluren Group AB

Report this content

Idag 2018-12-11 höll Pantaluren Group extra bolagsstämma där följande beslutades:

- Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om följande ändringar i bolagsordningen:

Namnbyte av bolaget till i OnTech Group AB. 

- Stämman beslutade att bolagets verksamhetsbeskrivning ändras i enlighet med styrelsens förslag.

- Stämman beslutade att välja in Christoffer Jönsson som ny styrelseledamot efter att Christian Svensson Unger avgått. Efter det här valet består styrelsen av följande ledamöter: Robin Vestersten, Christoffer Jönsson, Christian Kronegård samt Patrik Zettervall. Detta är bolagets styrelse från dagens datum till och med nästkommande årsstämma har hållits. Patrik Zettervall utses till styrelseordförande.

Kort om Christoffer Jönsson:

Christoffer, 32 år, har en gedigen erfarenhet av försäljning och företagsledning i olika former. Hans arbetar idag på en av nordens största Peugeotanläggningar där han sköter rollen som försäljningsansvarig med stor framgång. Styrelsen hälsar Christoffer välkommen till styrelsen och bolaget, och vi arbetar intensivt för att driva bolaget framåt.

Det kan noteras att samtliga beslut togs enhälligt.

För mer information kontakta:

För mer information kontakta:

VD - Robin Vestersten

www.pantalurengroup.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: ir (at) pantalurengroup.se

Pantaluren Group i korthet:

Pantaluren Groups affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/, http://www.pantadatorn.com samt http://www.ielektronik.se/.

Denna information är sådan information som Pantaluren Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2018

Prenumerera

Dokument & länkar