Kommuniké från extra bolagsstämma i Pantaluren Group AB // Tillträde av samtliga aktier i Mediacle Limited

Report this content

Stockholm 2019-03-06

Idag höll Pantaluren Group AB extra bolagsstämma där det bl.a. enhälligt beslutades att godkänna förvärvet av Mediacle Limited varpå stämman efterföljdes av att bolaget tillträdde samtliga aktier i Mediacle Limited. Tillträdet var villkorat, som kommunicerats den 30 januari 2019 och den 1 februari 2019, av stämmans godkännande efter att godkännande från Aktiemarknadsnämnden, som kommunicerats den 12 februari 2019, tidigare erhållits.  

I nedan framgår de beslut som beslutades på den extra bolagsstämman. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.pantalurengroup.se.

 • Beslut om minskning av aktiekapital
  Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag och besluta om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier med 749 582,5 kr till 749 582,5 kr för förlusttäckning.

 • Beslut om förvärv av Mediacle Limited   
  Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag och besluta om förvärv av Mediacle Limited.

 • Beslut om nyemission genom apport
  Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag och besluta om nyemission av 10 592 899 aktier där betalning för aktierna sker genom att bolaget tillförs apportegendom till ett värde om 84 743 192 kr i form av 10 aktier i Mediacle Limited.

 • Beslut om ny bolagsordning
  Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag och besluta om ny bolagsordning.

 • Beslut om nyemission genom kvittning
  Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag och besluta om nyemission av 518 530 aktier där betalning för aktierna sker genom kvittning av skuld.

 • Beslut om bemyndigande till styrelsen  
  Stämman beslutade enhälligt att inte bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier.

Det kan noteras att samtliga beslut togs enhälligt. Stämmoprotokoll kommer inom kort att finnas på bolagets hemsida.

För mer information kontakta:
VD - Robin Vestersten
www.pantalurengroup.se
Telefon: 08-120 560 15
E-post: ir (at) pantalurengroup.se

Denna information är sådan information som Pantaluren Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2019

Prenumerera

Dokument & länkar