Korrigering av halvårsrapport

Rapporten har kompletterats med kassaflödesanalys, förändringar i EK samt förtydligande om redovisningsprincip. Soliditet har lagts till under finansiell översikt.

Mobilåtervinning i korthet: Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken www.mobilpengar.se, www.pantaluren.se samt www.iElektronik.se

Prenumerera