Korrigering av tidigare publicerat PM avseende ingått LOI

Report this content

I det pressmeddelande som bolaget publicerade idag (2019-01-07) klockan 12:48 vill bolaget korrigera den information som kommunicerades avseende ägarförhållanden. 

Om det planerade förvärvet genomförs kommer nuvarande antal aktier motsvara ca. 5,4 procent av röster och kapital och bolaget kommer få en ny huvudägare som innehar 84 % av bolagets röster och kapital.


Se korrigerat pressmeddelande nedan.

Stockholm 2018-01-07

Pantaluren Group AB (unät OnTech Group AB) har idag ingått LOI med respektive ägare (två totalt) i ett svensk bolag (“Target”) om att förvärva 100 procent av aktierna för ett pris om ca 230 000 000 kr. Betalning ska ske genom emittering av aktier och ett förvärvsavtal kommer vara villkorat bolagsstämmans- och Aktiemarknadsnämndens godkännande om undantag för budplikt. LOI:t har en exklusivitetsperiod fram till 20 februari 2019. Bolaget har per idag inlett arbetet med legal och finansiell due diligence och kommer kommunicera fullständig information om förvärvet när och i fall ett bindande avtal ingåtts. Om det planerade förvärvet genomförs kommer nuvarande antal aktier motsvara ca. 5,4 procent av röster och kapital och bolaget kommer få en ny huvudägare som innehar 84 % av bolagets röster och kapital.

Target har visat prov på mycket starkt resultatutveckling de senaste åren. Det är verksamt inom en tillväxtbransch och bedöms av båda sidor även kunna komplettera och ge utökade möjligheter till förbättring av bolagets nuvarande verksamhet på ett bra sätt. Target bedriver sin verksamhet internationellt, i huvudsak från Storbritannien, och erbjuder bl.a. sina kunder en effektiv onlinemarknadsföring genom olika egenutvecklade plattformar.

Bolagets verksamhet har under 12-månadersperioden föregående 31 Oktober 2018 uppvisat en omsättning om ca 43 MSEK med ett rörelseresultat om ca 26 MSEK. Som kommunicerats ovan kommer bolaget presentera ett mer fullständigt finansiellt underlag av Targets verksamhet inför ett eventuellt stämmobeslut.

//

För mer information, kontakta VD Robin Vestersten på:

VD - Robin Vestersten

www.pantalurengroup.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: ir (at) pantalurengroup.se

Denna information är sådan information som Pantaluren Group AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 januari 2019.

Pantaluren Group AB

Pantaluren Groups affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner, genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/ , http://www.pantaluren.se/ , http://www.pantadatorn.com samt http://www.ielektronik.se/ .

Prenumerera

Dokument & länkar