Kvartalsrapport tre 2017

Report this content

(msek)                                           Q3 2017 Q3 2016 Jan - Sept 2017 Jan - Sept 2016
Nettoomsättning 1,7 0,7 5,0 1,2
Resultat efter finansiella poster -2,0 -0,5 -5,7 -2,8
Balansomslutning     10,3 4,9 10,3 4,9
Soliditet 86,5 95,9 86,5 95,9
Resultat per aktie   -1,36 -0,63 -3,83  -3,29
Antal aktier  1 499 165 856 666 1 499 165 856 666

VD-ord:

Årets tredje kvartal har fortsatt i samma positiva riktning som innan. Vår omsättning har ökat med 143% gentemot motsvarande kvartal föregående år och vi har ökat antalet inköpta enheter med 388% under samma period. Under perioden januari-september har bolagets omsättning ökat med hela 324% gentemot föregående år.

Vi har under perioden inriktat oss mycket på att göra våra inköpsportaler pantaluren.se och mobilpengar.se mer användarvänliga och moderna. Vi har gjort detta genom att bland annat minska antalet klick för att genomföra en beställning. Det har varit ett viktigt steg för att fortsätta vara Sveriges ledande aktör vad gäller handel och återvinning av mobiltelefoner och fortsätta öka antalet enheter vi köper in.

Under det tredje kvartalet har det även hållits en extra bolagsstämma. På stämman beslutades det om ett namnbyte till Pantaluren Group AB.

Anledningen till namnbytet var att vi ville ha en tydligare koppling mellan moderbolaget och dotterbolaget Pantaluren AB och stärka vårt varumärke.

Det beslutades också på stämman att styrelsen förstärks av vår nya styrelseledamot Patrik Zettervall som valdes in. Patrik arbetar som Head Of Partner Managers and Retention hos C More Entertainment AB och hans erfarenhet inom sälj samt kontaktnät bland flera av de stora medieaktörerna i Sverige kommer bolaget ha stor nytta av.

Bolaget har under perioden fortsatt med en offensiv marknadsföringsstrategi då Pantaluren har synts på bland annat nationell TV, webb-tv, sociala medier och Google och vi ser att detta har lett till betydligt fler kunder vilket visar att våra olika varumärken bara blir större i Sverige.

 Vi går nu in i den mest intensiva delen på året då e-handeln historiskt sett är som störst under Q4. Vi kommer därför öka vårt fokus den närmaste framtiden på att marknadsföra vår webbutik iElektronik.se för att öka försäljningen direkt mot privatpersoner. Det tillsammans med det faktum att vi kontinuerligt ökar vår försäljning i grossistled mot företag gör att bolaget är fortsatt optimistiska om att nå målsättningen att omsätta 18 MSEK på årsbasis i december.

Med vänliga hälsningar

Robin Vestersten

Prenumerera

Dokument & länkar