Kvartalsrapport två 2017

Report this content

Finansiell översikt för koncernen

(msek)                                               Q2 2017   Q2 2016    H1 2017    H1 2016

Nettoomsättning                              1,7            0,3             3,2             0,5

Resultat efter finansiella poster    -1,0           -0,8            -3,7            -2,3

Balansomslutning                           11,6           5,5            11,6            5,5

Soliditet                                            95,1%        96,3%       95,1%        96,3%

Resultat per aktie                            -0,64          -0,93         -2,47           -2,66

VD-kommentar:

Årets andra kvartal har inneburit nya steg fram för vårt unga bolag. Vi har lanserat en ny inköpsportal i pantadatorn.com, lagt ner tid och resurser för att uppdatera våra övriga inköpsportaler (som visserligen lanserats efter periodens slut). Vi har sett vår omsättning öka med hela 398% gentemot motsvarande kvartal föregående år och ser en ökning på antalet inköpta enheter med 272% under samma period. Det är glädjande siffror som talar en hel del om vilka stora framsteg bolaget gjort senaste året! Nyemissionen bolaget genomförde i början på året har gett oss medel att marknadsföra oss i stor utsträckning och nu ser vi fram emot att fortsätta växa under hösten när e-handeln av naturliga skäl ökar efter semestermånaderna.

Jag har tidigare talat om hur vi upplever ett ökat intresse för att köpa och sälja begagnad elektronik och det är någonting som vi fortfarande ser via våra inköps- och försäljningsplattformar. Vi är Sveriges ledande aktör inom handel och återvinning av mobiltelefoner men vi fortsätter att växa för varje dag som går. Allt fler har hört talas om vår tjänst via den marknadsföring vi gjort i flertalet rikstäckande kanaler och vi har en väldigt hög andel nöjda och återvändande kunder, något som är oerhört viktigt när man bygger upp varumärken via e-handel, att få kunderna att känna sig både trygga och nöjda med vår tjänst och service. Trots det känner vi fortfarande att det finns väldigt mycket utrymme för att fortsätta öka vår omsättning och därmed få verksamheten att växa. Marknaden är fortfarande förhållandevis outforskad här i Sverige men inställningen till att agera miljövänligt och återvinna förbättras i samhället för varje dag som går.

Under andra kvartalet lanserade bolaget den nya inköpsportalen www.pantadatorn.com. Hemsidan erbjuder en enkel, trygg och smart lösning för att återvinna sin gamla dator och samtidigt få ekonomisk ersättning för den. Datorer (idag främst från apple) har idag ett högt andrahandsvärde vilket gör att bolaget ser stor potential i att applicera vår affärsmodell även på den delen av marknaden för begagnad elektronik. Vi har sedan tidigare erbjudit denna tjänst via pantaluren.se men genom att ge den delen av verksamheten en egen portal blir det lättare att särskilja och fokusera på de olika delarna. Inköpta datorer kommer sedan säljas främst genom vår webbutik iElektronik.se men även i grossistled till andra handlare på marknaden.

I den närmsta framtiden kommer bolaget satsa mer på marknadsföring på nationell nivå. Pantaluren har under året synts på bland annat nationell TV, webb-tv, sociala medier och Google och vi försöker ständigt kalibrera vårt tillvägagångssätt för att nå ut till så många kunder som möjligt. Vår förhoppning är även att få klart med en del företagslösningar under hösten nu när sommaren snart är över och semesterperioden börjar nå sitt slut. Bolaget förväntar sig en ökad omsättning under andra halvåret 2017 och ser fortsatt positivt på målsättningen att omsätta 18 MSEK på årsbasis i december.

Med vänliga hälsningar,

Robin Vestersten

För mer information kontakta:

VD - Robin Vestersten

www.mobilatervinning.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: info@mobilatervinning.se

Mobilåtervinning i korthet:

Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/, http://www.pantadatorn.com samt http://www.ielektronik.se/.

Denna information är sådan information som Mobilåtervinning i Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2017

Prenumerera

Dokument & länkar