Lägesuppdatering: Pantaluren uppvisar lönsamhet under maj 2018

Report this content

Stockholm 2018-06-11

Pantaluren AB (verksamhetsbolaget) omsatte under maj månad 0,72 MSEK (0,82 MSEK). Resultatet för perioden uppgick till 0,15 MSEK (-0,08 MSEK). Resultatet för koncernen uppgick till 0,13 MSEK (-0,18 MSEK). Maj 2018 är bolagets första månad med positivt resultat sedan verksamheten bildades 2015.

“Det är väldigt glädjande att se den utveckling verksamheten visar upp och att det hårda och långsiktiga arbete som bolaget bedrivit nu börjar ge resultat. Stort fokus har tidigare riktats mot att ta nya marknadsandelar och därigenom öka försäljningen. Bolaget har nu etablerat en position som möjliggör förutsättningar att både fortsätta att växa och generera ett positivt verksamhetsresultat. Verksamhet går utan tvekan i rätt riktning och vi har en stark tilltro på affärsidén och möjligheterna att skapa lönsamhet och tillväxt även på sikt”  kommenterar vd Robin Vestersten.

//

För mer information, kontakta VD Robin Vestersten på:

VD - Robin Vestersten

www.pantalurengroup.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: ir (at) pantalurengroup.se

Denna information är sådan information som Pantaluren Group AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2018.

Pantaluren Group AB

Pantaluren Groups affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner, genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/ , http://www.pantaluren.se/ , http://www.pantadatorn.com samt http://www.ielektronik.se/ .

Prenumerera

Dokument & länkar