Lägesuppdatering Mobilåtervinning

Report this content

Mobilåtervinning omsatte under maj månad 0,72 MSEK (0,09 MSEK). Omsättningen ökade med 679% gentemot motsvarande period under föregående år. Antalet inköpta enheter från våra inköpsportaler har ökat med 144% gentemot motsvarande period under föregående år.

Under maj månad fortsatte bolagets utveckling i högt tempo precis som tidigare under året då antalet inköpta enheter samt omsättning fortsätter öka med väldigt stora siffror procentuellt gentemot fjolåret. Försäljningen i vår webbutik iElektronik.se fortsätter att förbättras vilket är glädjande då den nylansering av webbutiken bolaget genomförde tidigare under året börjar visa resultat. Vinstmarginalen blir naturligtvis bättre om vi säljer så stor andel av våra inköpta enheter som möjligt i vår egen webbutik än via våra andra försäljningskanaler och vi utvärderar därför ständigt hur iElektronik.se kan utvecklas även om andra försäljningskanaler är en naturlig del av bolagets verksamhet. I den nära framtiden kommer bolaget fortsätta marknadsföra sig nationellt för att ta nya marknadsandelar och fortsätta öka antalet inköpta produkter. Bolaget ser fortsatt väldigt positivt på framtiden och anser sig ha goda förutsättningar att nå den finansiella målsättningen att omsätta 18 MSEK på årsbasis i december 2017.

För mer information kontakta:

VD - Robin Vestersten

www.mobilatervinning.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: info@mobilatervinning.se

Mobilåtervinning i korthet:

Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/, http://www.pantadatorn.com samt http://www.ielektronik.se/.

Denna information är sådan information som Mobilåtervinning i Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2017

Prenumerera

Dokument & länkar