Lägesuppdatering Mobilåtervinning i Sverige AB

Report this content

Mobilåtervinning omsatte under första kvartalet 2017 1,6 MSEK (0,2 MSEK). Omsättningen ökade med 871% gentemot motsvarande period under föregående år. Antalet inköpta enheter från våra inköpsportaler har ökat med 549% gentemot motsvarande period under föregående år.

Årets första kvartal visar vilka stora kliv verksamheten har tagit under sitt första år. Det är glädjande att se stora ökningar procentuellt inom både omsättning och antal inköpta enheter, vilket visar att verksamheten går fortsatt i rätt riktning. Kvartal ett är traditionellt sätt en svagare månad för handel än exempelvis kvartal fyra och vi ser det därför som ett styrkebesked att vi klarade av att nå en liknande omsättning under årets första kvartal som under föregående års sista. Gentemot tidigare har vi under kvartal ett sålt fler enheter via våra försäljningskanaler i grossistled, tack vare ett förbättrat försäljningsnätverk i den delen av verksamheten. Målet är dock att sälja så mycket som möjligt i vår egen försäljningsplattform och vi lanserade därför en uppdaterad och förbättrad version av iElektronik.se föregående vecka. Tidiga indikationer under de första dagarna sedan lanseringen pekar mot förbättrad försäljning och framförallt ökad försäljning av kringprodukter sedan nylanseringen av webbutiken. Bolaget ser fortsatt positivt på framtiden och bedömmer att vi har väldigt goda förutsättningar till fortsatt tillväxt under 2017.

För mer information kontakta:

VD - Robin Vestersten

www.mobilatervinning.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: info@mobilatervinning.se

Mobilåtervinning i korthet:

Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/ samt http://www.ielektronik.se/.

Denna information är sådan information som Mobilåtervinning i Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2017

Prenumerera

Dokument & länkar