Mediacle återförs från observationslistan

Report this content

Stockholm 2019-06-26

Som tidigare kommunicerats har bolaget sedan förvärvet av Medicale Ltd genomgått en sedvanlig omlistningprocess hos NGM. Glädjande nog har idag bolaget nåtts av beskedet att det även fortsatt är godkänt och som en en konsekvens därav flyttas bolaget från observationslistan till ordinarie listan. 

Bolaget har trots en stundtals intensivt arbete med att få allt på plats i omlistningsprocessen kunnat hålla ett bra fokus på ordinarie verksamhet, vilket resulterat i några nya samarbeten så som kommunicerats. Det är dock givetvis ytterst positivt att få detta godkännande på plats och nu kunna lägga alla bolagets resurser på den vinstgenererande delen av verksamheten. 

Bifogat finner ni bolagsbeskrivning för Mediacle Group AB (publ).

För mer information, vänligen kontakta bolaget på:

E-post: ir@mediacle.com

Telefon: 08-120 560 15

www.mediacle.com

Om Mediacle

Mediacle erbjuder ett brett utbud av digitala marknadsförings- och IT-tjänster som uteslutande fokuserar på iGaming och e-handelsbranschen i stort. Några av dess tjänster inkluderar MAP ™ iGaming Affiliate Software, Lead Generation Services, Digital Marketing Services, Software och IT Solutions. Företaget har en beprövad produkt och tjänster som erbjuds till ledande B2C-varumärkena inom iGaming-industrin.