Mediacle Group AB - Bokslutskommuniké 2019

Report this content

Mediacle Group AB - Bokslutskommuniké 2019

Fullständig rapport finns bilagt.
 
Koncernens nettoomsättning under 2019 uppgick till 29,2 MSEK (5,5 MSEK) och under fjärde kvartalet 2019 uppgick till 8,3 MSEK (1,1 MSEK)

Koncernens EBITDA-resultat för 2019 uppgick till 17,6 MSEK (-2,0 MSEK) och under det fjärde kvartalet 2019 uppgick till 4,9 MSEK (-0,5 MSEK)

EBITDA per aktie för 2019 uppgick till 1,4 kronor (-1.33 kronor)

Stockholm 2020-02-28

Bästa aktieägare,

Vi är mycket glada över att presentera vårt resultat för fjärde kvartalet 2019 samt för räkenskapsåret 2019. Det senaste året har varit ett händelserikt och exceptionellt år för vår verksamhet. Vi har gjort stora framsteg med att bygga upp vår verksamhet genom att fokusera på de mer lönsamma verksamhetsområdena och avyttra förlustbringande verksamheter. Detta har i sin tur hjälpt oss att bygga en lönsam grupp av företag. Vi växer, vi har goda marginaler och vår verksamhet vilar på en stabil grund.

När jag tittar tillbaka på det senaste året är det anmärkningsvärt hur mycket vi har åstadkommit, inte bara när det gäller ekonomiska resultat utan i även i vårt engagemang för att hjälpa kunder och intressenter världen över. 2019 var vårt bästa år hittills när det gäller nya kunder och vi har fått in några av de största namnen inom spelindustrin så som Leo Vegas, GiG, ComeOn, Hero Gaming, Royal Panda och Tipster.

Operativt har vi för 2019 levererat ett imponerande resultat med en omsättning på 29.2 MSEK (5,5 MSEK) och ett EBITDA på 17,6 MSEK (-2,7 MSEK). EBITDA per aktie för 2019 uppgick till 1,4 SEK (-1.33 SEK). Vår balansräkning är stark och ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten möjliggör fortsatt tillväxt och investeringar i nya produkter och tjänster.

Nu ser vi med tillförsikt ser fram emot 2020 och de möjligheter som ligger framför oss. Vi har en stark bas av befintliga och nya kunder som driver vår tillväxt. Dessutom har vårt inträde i spelstudiobranschen öppnat upp många nya möjligheter då det utgör ett perfekt komplement till vårt befintliga sortiment av IT-produkter och tjänster. Därmed kan vi öka vår försäljning till våra befintliga kundrelationer och även attrahera nya kunder. Vi är också på väg att lansera vårt första spel under Q1 2020. För att snabbt öka vår tillväxt ytterligare kommer vi att fortsätta utvärdera potentiella förvärv som kompletterar vår befintliga affärsmodell och ger oss synergieffekter.

Vi fortsätter vårt arbete med att bli den mest attraktiva programvaru- och tjänsteleverantören till spelbranschen.

Tack för ert stöd under 2019. Nu ser vi fram emot 2020!

Santosh Jain

Verkställande direktör

 

För mer information kontakta:
E-post: IR@mediacle.com
www.mediacle.com
Telefon: + 46 8 43737866

Denna information är sådan information som Mediacle Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020

Mediacle Group AB

Mediacle Group AB erbjuder ett brett spektrum av digitala tjänster och IT-lösningar till en global kundkrets, framförallt inom sektorn för iGaming och lead generation samt genom egna B2C-portaler inom iGaming.

Prenumerera

Dokument & länkar