Mediacle Group AB - Bokslutskommuniké 2020

Report this content

Stockholm 2021-02-26

Fullständig rapport finns bilagt.
 

 

Koncernens nettoomsättning under 2020 uppgick till 46,4 MSEK (31,0 MSEK) 

Koncernens EBITDA-resultat under 2020 uppgick till 30,0 MSEK (18,3 MSEK)

EBITDA-resultat per aktie under 2020 uppgick till 2,38 SEK (1,45 SEK)

Koncernens nettoomsättning under Q4 2020 uppgick till 14,2 MSEK (8,3 MSEK) 

Koncernens EBITDA-resultat under Q4 2020 uppgick till 9,3 MSEK (4,9 MSEK)

EBITDA-resultat per aktie under Q4 2020 uppgick till 0,74 SEK (0,39 SEK)

Bästa aktieägare,

Vi är mycket stolta över att redovisa vårt resultat för det fjärde kvartalet 2020. Det senaste året har varit ett anmärkningsvärt år för vår verksamhet, då vi lyckats uppnå rekordintäkter trots den pågående Covid-pandemin. Vi har även gjort stora framsteg när det gäller att stärka basen för våra verksamheter och bygga en stabil företagsgrupp med hög och uthållig lönsamhet.

Mediacle Group levererade ett starkt fjärde kvartal som översteg de mål som sattes vid senaste kvartalsrapporten. För helåret 2020 levererade vi intäkter om 46,4 MSEK (31,0 MSEK) med ett EBIDTA om 30,0 MSEK (18,3 MSEK). EBIDTA per aktie för räkenskapsåret 2020 uppgick till 2,38 SEK. Vår balansräkning är stark och kassaflödet från den löpande verksamheten fortsätter att möjliggöra investeringar som utvecklar vår verksamhet med nya produkter och tjänster.

När jag ser tillbaka på det gångna året är jag imponerad av den kraft som vår verksamhet och våra anställda visar i deras ständiga engagemang för att hjälpa våra kunder över hela världen i dessa så utmanande tider. Vi kunde snabbt anpassa oss och implementera åtgärder på alla våra kontor så att vi kunde fortsätta att leverera högkvalitativa mjukvaruprodukter och tjänster till våra kunder. Vi erhöll också flera nya kundkontrakt som har hjälpt oss att bredda vår kundbas och stärka grunden för vår verksamhet. Vidare har vi fortsatt att utveckla våra mjukvaror och IT-tjänster för att bredda vårt utbud och nyttja befintliga relationer med vår kundkrets och således öka intäktsflödet.

När vi går in i 2021 visar trenden att det starka utfall vi såg under fjärde kvartalet 2020 fortsätter. Vi ser en ökad efterfrågan på våra mjukvaruprodukter och IT-aktiverade tjänster från såväl befintliga som nya kunder. Vidare är vi glada över de möjligheter som vår spelstudio mPlay gett. mPlay har redan idag en portfölj om 10 spel som är på väg att integrera med flera stora operatörer och aggregatorplattformar.

Detta år kommer vi ihärdigt att fortsätta framåt mot att nå vårt mål att bli en ledande leverantör inom digitala medier, IT- och mjukvarulösningar till iGaming-industrin.

Tack för ert stöd under 2020. Nu ser vi framemot 2021!

Santosh Jain

Verkställande direktör

För mer information kontakta:
E-post: IR@mediacle.com
www.mediacle.com
Telefon: + 46 8 43737866

Denna information är sådan information som Mediacle Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021

Mediacle Group AB

Mediacle Group AB erbjuder ett brett spektrum av digitala tjänster och IT-lösningar till en global kundkrets, framförallt inom sektorn för iGaming och lead generation samt genom egna B2C-portaler inom iGaming.

Prenumerera

Dokument & länkar