Mediacle Group AB - Delårsrapport ett 2020

Report this content

Fullständig rapport finns bilagt.
 
Företagets nettoomsättning under det första kvartalet 2020 uppgick till 11,9 MSEK (4,1 MSEK)

Koncernens EBITDA-resultat under det första kvartalet 2020 uppgick till 8,6 MSEK (1,7 MSEK)

EBITDA per aktie uppgick till 0,68 kronor (0.14 kronor)

Stockholm 2020-05-29

Bästa aktieägare,Vi är mycket glada över att presentera vårt resultat för första kvartalet 2020. Q1 har varit ytterligare ett starkt kvartal och vi har fortsatt att göra stora framsteg inom alla våra affärsområden. Vi har fått flera nya kundkontrakt, vilket har hjälpt oss att bredda vår verksamhet och stärka basen i verksamheten ytterligare.

Vidare har vi fortsatt att utveckla vår produktportfölj med programvara, IT och IT-aktiverade tjänster för att bredda vårt erbjudande och kunna öka försäljningen till såväl nya som befintliga kunder.

Vår strategi har varit mycket framgångsrik och operativt har vi levererat resultat med intäkter på 11,9 MSEK (4,1 MSEK) och ett resultat EBITDA på 8,6 MSEK (1,7 MSEK), vilket innebär att EBITDA per aktie under Q1 2020 uppgick till SEK 0,68 (0,14 SEK). Vår balansräkning är stark och det positiva kassaflödet från den löpande verksamheten möjliggör fortsatta investeringar i nya produkter och tjänster.

Under kvartalet har vi även slutfört integrationen av vårt indiska dotterbolag med övrig verksamhet inom koncernen. Detta medför synergieffekter i form av effektiviseringar och kostnadsbesparingarNär vi ser fram emot andra kvartalet fokuserar vi på våra mål och är beredda att ta itu med de utmaningar som Covid-19 orsakat för den globala affärsmiljön. Våra spelstudioplaner utvecklas väl och vi är stolta över de spel som kommer att släppas under de kommande månaderna.

Vi kommer att fortsätta att fokusera på våra kärnverksamhetsområden med höga marginaler och ytterligare befästa vår position som en ledande leverantör av digitala medier, IT, ITES och mjukvarulösningar för alla sektorer inklusive iGaming-industrin.

Tack för ert fortsatta stöd under Q1 och vi ser fram emot Q2!

Santosh Jain

Verkställande direktör

För mer information kontakta:
E-post: IR@mediacle.com
www.mediacle.com
Telefon: + 46 8 43737866

Denna information är sådan information som Mediacle Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 Maj 2020

Mediacle Group AB

Mediacle Group AB erbjuder ett brett spektrum av digitala tjänster och IT-lösningar till en global kundkrets, framförallt inom sektorn för iGaming och lead generation samt genom egna B2C-portaler inom iGaming.

Prenumerera

Dokument & länkar