Mediacle Group AB - Delårsrapport ett 2021

Report this content

Stockholm 2021-05-26

Fullständig rapport finns bilagt.

Då färdigställandet av Q1-rapporten gått snabbare än tidigare förväntat har styrelsen i Mediacle Group AB beslutat att tidigarelägga publiceringen till idag. Tidigare kommunicerat datum för rapportsläpp var 31 maj 2021.

Koncernens nettoomsättning under Q1 2021 uppgick till 16,9 MSEK (11,9 MSEK) 

Koncernens EBITDA-resultat under Q1 2021 uppgick till 11,6 MSEK (8,6 MSEK)

EBITDA-resultat per aktie under Q1 2021 uppgick till 0,92 SEK (0,68 SEK)
 

Bästa aktieägare,
 
Vi är mycket stolta över att redovisa vårt resultat för det första kvartalet 2021.
 
Q1 har varit det hittills bästa kvartalet någonsin för vår verksamhet och vi har fortsatt att göra framsteg inom alla våra affärsområden. Vi följer den plan vi har satt upp för 2021 där vi har fortsatt att göra stora framsteg när det gäller att stärka basen för våra verksamheter och bygga en stabil företagsgrupp med hög och uthållig lönsamhet.
 
Vår strategi har varit mycket framgångsrik och vi har det första kvartalet levererat en omsättning på 16,9 (11,9) Mkr och ett resultat EBITDA på 11,6 (8,6) Mkr. Det ger ett EBITDA per aktie på 0,92 (0,68) kr.  Vår balansräkning är stark och kassaflödet från den löpande verksamheten fortsätter att möjliggöra investeringar som utvecklar vår verksamhet med nya produkter och tjänster.
 
När vi nu ser framåt mot Q2 så har vi fullt fokus på att nå våra mål och vi är väl rustade att tackla de problem och utmaningar som Covid-19 orsakat. Vidare är vi mycket glada över de möjligheter som vår spelstudio mPlay Games gett. mPlay har redan idag en portfölj om 12 spel som integrerat med flera stora operatörer och aggregatorplattformar som Dafabet, Parimatch och 10Cric. Vi ser också fram emot en stark försäljning för vår B2B business division inkluderande mjukvara och IT-services.
 
Vi fortsätter att fokusera på våra prioriterade affärsområden med höga marginaler och vi ska konsolidera vår ställning som en ledande leverantör inom digitala medier, IT- och mjukvarulösningar till iGaming-industrin.

Tack för ert stöd under Q1. Nu ser vi framemot Q2!

Santosh Jain
Verkställande direktör

För mer information kontakta:

E-post: IR@mediacle.com

www.mediacle.com

Telefon: + 46 8 43737866

Denna information är sådan information som Mediacle Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 Maj 2021

Mediacle Group AB

Mediacle Group AB erbjuder ett brett spektrum av digitala tjänster och IT-lösningar till en global kundkrets, framförallt inom sektorn för iGaming och lead generation samt genom egna B2C-portaler inom iGaming.

Prenumerera

Dokument & länkar