Mediacle Group AB - Delårsrapport tre 2020

Report this content

Stockholm 2020-11-10

Fullständig rapport finns bilagt.
 
Då färdigställandet av rapporten gått snabbare än förväntat har bolaget beslutat att tidigarelägga publiceringen till idag. Tidigare kommunicerat datum för rapportsläpp var 30 november 2020.

Koncernens nettoomsättning under Q1-Q3 2020 uppgick till 32,2 MSEK (20,8 MSEK) 

Koncernens EBITDA-resultat under Q1-Q3 2020 uppgick till 20,7 MSEK (12,6 MSEK)

EBITDA-resultat per aktie under Q1-Q3 2020 uppgick till 1,64 SEK (1,00 SEK)

Koncernens nettoomsättning under Q3 2020 uppgick till 10,4 MSEK (7,8 MSEK) 

Koncernens EBITDA-resultat under Q3 2020 uppgick till 6,3 MSEK (5,4 MSEK)

EBITDA-resultat per aktie under Q3 2020 uppgick till 0,50 SEK (0,43 SEK)

Bästa aktieägare,

Vi är mycket glada över att presentera vårt resultat för tredje kvartalet 2020.

Q3 har varit ännu ett positivt kvartal och tillväxten har fortsatt inom alla våra affärsområden. Detta gäller särskilt B2C, IT- tjänster  och  Lead  Generation.  Trots  de  utmaningar  som orsakats av den pågående pandemin har vi stått starka utan alltför mycket påverkan på vår verksamhet.

Vi har fått flera nya kunder och vi diskuterar nya spännande projekt med ytterligare flera potentiella kunder. 

Vår  spelstudio,  mPlay,  har  växt  och  vi  har  framgångsrikt lanserat flera nya speltitlar och vi arbetar med att integrera en  distributör  som  tillhandahåller  kasinospel  till  några  av världens största iGaming-operatörer. Vidare så har vi fortsatt att utveckla våra olika mjukvaror och våra IT-tjänster och vi har stärkt vår relation med flertalet av våra kunder.

Operativt har vi under det gångna kvartalet levererat ett bra resultat  med  intäkter  på  10,4  MSEK  (7,8  MSEK)  och  ett EBITDA på 6,3 MSEK (5,4 MSEK), vilket innebär att EBITDA per  aktie  under  Q3  2020  uppgick  till  0,50  SEK  (0,43  SEK). Under  de  första  tre  kvartalen  2020  har  vi  uppnått  en försäljning på 32,2 MSEK (20,8 MSEK) med ett EBITDA på 20,7  MSEK  (12,6  MSEK)  och  därmed  en  EBITDA  per  aktie under 9 månader på 1,64 SEK (1,00 SEK).

Vår balansräkning är stark och kassaflödet från den löpande verksamheten  fortsätter  att  möjliggöra  investeringar  i  vår verksamhet.

När  vi  nu  ser  fram  emot  det  fjärde  kvartalet  är  vi förväntansfulla över de möjligheter som ligger framför oss. Vi  kommer  fortsatt  att  fokusera  på  våra kärnverksamhetsområden  med  höga  marginaler  och  vi kommer  att  konsolidera  vår  position  som  en  ledande leverantör  inom  digitala  medier,  IT-  och  mjukvarulösningar till iGaming-industrin.

Tack för ert fortsatta stöd under Q3. Nu ser vi fram emot Q4!

Santosh Jain

Verkställande direktör

För mer information kontakta:
E-post: IR@mediacle.com
www.mediacle.com
Telefon: + 46 8 43737866

Denna information är sådan information som Mediacle Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2020

Mediacle Group AB

Mediacle Group AB erbjuder ett brett spektrum av digitala tjänster och IT-lösningar till en global kundkrets, framförallt inom sektorn för iGaming och lead generation samt genom egna B2C-portaler inom iGaming.

Prenumerera

Dokument & länkar