Mediacle Group AB - Delårsrapport tre 2021

Report this content

Stockholm 2021-11-29

Fullständig rapport finns bilagt.

Då färdigställandet av Q3-rapporten gått snabbare än tidigare förväntat har styrelsen i Mediacle Group AB beslutat att tidigarelägga publiceringen till idag. Tidigare kommunicerat datum för rapportsläpp var 30 november 2021.

Koncernens nettoomsättning under Q1-Q3 2021 uppgick till 47,0 MSEK (32,2 MSEK)

Koncernens EBITDA-resultat under Q1-Q3 2021 uppgick till 31,5 MSEK (20,7 MSEK)

EBITDA per aktie under Q1-Q3 på 2,49 SEK (1,64 SEK)

Koncernens nettoomsättning under Q3 2021 uppgick till 15,6 MSEK (10,4 MSEK)  

Koncernens EBITDA-resultat under Q3 2021 uppgick till 10,4 MSEK (6,3 MSEK)

EBITDA-resultat per aktie under Q3 2021 uppgick till 0,83 SEK (0,50 SEK)

Bästa aktieägare, 

Vi är mycket stolta över att redovisa vårt resultat för det tredje kvartalet 2021.

Q3 har varit ett av de bästa kvartalen i bolagets historia vad avser intäkter och resultat EBITDA. Vi har gjort stora framsteg inom alla våra affärsområden.

Tillväxt inom B2B

Vårt affärsområde B2B har haft en fortsatt stark tillväxt och vi har fått fler nya kunder som t ex Blue Sapphire N.V., Moni Talks Limited och Sky Inc. Utöver dessa har vi flera potentiella kunder som vi räknar med att kunna börja sälja till inom några månader.

Vi har fortsatt att investera i tillväxt av vår B2B-portfölj av produkter och tjänster för iGaming-industrin och vi siktar på att bli en ledande ”one-stop shop” inom detta område. Vår programvara för affiliatemarknadsföring, MAP™, har uppgraderats och vi har planer på att släppa den tredje generationen av MAP™ under de kommande månaderna. 

MAP 3.0 kommer att vara den mest kostnadseffektiva, kraftfulla och flexibla affiliate-mjukvaran på iGaming-marknaden och den kommer att hjälpa oss att växa snabbare och öka vår marknadsandel inom iGaming-mjukvaruindustrin. 

Vidare har vår spelstudio mPlay fortsatt att växa med flera nya spelsläpp under Q3, vilket gör att spelportföljen nu innehåller totalt 18 spel. mPlay har också ingått distributionsavtal med aggregatorplattformarna Slotegrator och Softswiss om att distribuera en serie av premiumspel och flera sådana avtal avses att ingås med andra plattformar innan året är till ända.

Redovisat resultat

Operativt har vi under det tredje kvartalet levererat ett mycket bra resultat med en omsättning på 15,6 (10,4) Mkr och ett resultat EBITDA på 10,4 (6,3) Mkr, vilket innebär att EBITDA per aktie uppgår till 0,83 (0,50) kr. Under de tre första kvartalen 2021 uppgick omsättningen till 47 (32,2) Mkr och EBITDA-resultat uppgick till 31,5 (20,7) Mkr, vilket ger en EBITDA per aktie under 9 månader på 2,49 (1,64) kr. Vi har därmed uppnått våra finansiella mål för perioden januari – september 2021.

Vår balansräkning är fortsatt stark och kassaflödet från den löpande verksamheten fortsätter att möjliggöra investeringar som utvecklar vår verksamhet med nya produkter och tjänster. 

Framtidsutsikter

När vi ser fram emot Q4 ligger vårt fokus fortfarande på våra prioriterade kärnaffärsområden med höga marginaler och vi fortsätter att arbeta för att befästa vår position som en ledande leverantör inom digitala medier, IT- och mjukvarulösningar för iGaming-industrin.

Tack för ert fortsatta stöd under Q3. Nu ser vi fram emot Q4!

Santosh Jain

Verkställande direktör

För mer information kontakta:
E-post: IR@mediacle.com
www.mediacle.com
Telefon: + 46 8 43737866

Denna information är sådan information som Mediacle Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 November 2021

Mediacle Group AB

Mediacle Group AB erbjuder ett brett spektrum av digitala tjänster och IT-lösningar till en global kundkrets, framförallt inom sektorn för iGaming och lead generation samt genom egna B2C-portaler inom iGaming.

Prenumerera

Dokument & länkar