Mediacle Group AB - Delårsrapport två 2020

Report this content

Fullständig rapport finns bilagt.
 
Då färdigställandet av rapporten gått snabbare än förväntat har bolaget beslutat att tidigarelägga publiceringen till idag. Tidigare kommunicerat datum för rapportsläpp var 28 augusti 2020.

Företagets nettoomsättning under det första halvåret 2020 uppgick till 21,8 MSEK (12,9 MSEK)  

Koncernens EBITDA-resultat under det första halvåret 2020 uppgick till 14,4 MSEK (7,2 MSEK)

EBITDA per aktie under 6 månader på 1,14 SEK (0,57 SEK)

Företagets nettoomsättning under det andra kvartalet 2020 uppgick till 9,8 MSEK (8,8 MSEK)  

Koncernens EBITDA-resultat under det andra kvartalet 2020 uppgick till 5,7 MSEK (5,4 MSEK)

EBITDA per aktie under Q2 2020 uppgick till 0,45 SEK (0,43 SEK)

Stockholm 2020-08-27

Bästa aktieägare,

Vi är mycket glada över att presentera vårt resultat för andra kvartalet 2020.

Q2 har, trots de utmaningar som orsakats av Covid-19, varit ett positivt kvartal. När pandemin bröt ut var vi snabba att genomföra åtgärder på alla våra kontor för att säkerställa fortsätt leverans av högkvalitativa mjukvaruprodukter och tjänster globalt till våra kunder.

Som företag har vi bevittnat ett positivt kvartal när det gäller kvarhållning och förvärv av kunder. Vi har börjat arbeta med flera nya kunder så som Video Slots, Nest Bit Kenya Limited, Capital Sense Limited, Parimatch och Punrun Limited. Vidare har vi utökat vår affär med befintliga kunder så som ComeOn och Hero Gaming.

Härutöver har vi fortsatt att utveckla vår svit med programvara, IT och IT-aktiverade tjänster och vi har investerat ytterligare i vår spelstudioverksamhet under varumärket Mplay. Vi har gjort framsteg inom spelstudiobranschen och vi förväntar oss att den kommer att ha ett positivt resultat under fjärde kvartalet i år.

Operativt har vi under det gångna kvartalet levererat ett bra resultat med intäkter på 9,8 MSEK (8,8 MSEK) och ett EBITDA på 5,7 MSEK (5,4 MSEK), vilket innebär att EBITDA per aktie under Q2 2020 uppgick till 0,45 SEK (0,43 SEK). Under första halvåret 2020 har vi uppnått en försäljning på 21,8 MSEK (12,9 MSEK) med ett EBITDA på 14,4 MSEK (7,2 MSEK) och därmed en EBITDA per aktie under 6 månader på 1,14 SEK (0,57 SEK). Vår balansräkning är stark och kassaflödet från den löpande verksamheten fortsätter att möjliggöra investeringar i vår verksamhet.

När vi nu ser fram emot det tredje kvartalet är vi medvetna om, och förberedda på, de utmaningar som Covid-19 medför för den globala affärsmiljön. När vi fortsätter att arbeta för att befästa vår position som en ledande leverantör av digitala medier, IT och programvarulösningar har vi fullt fokus på våra kärnverksamhetsområden med höga marginaler.

Tack för ert fortsatta stöd under Q2. Nu ser vi fram emot Q3!

Santosh Jain

Verkställande direktör

För mer information kontakta:
E-post: IR@mediacle.com
www.mediacle.com
Telefon: + 46 8 43737866

Denna information är sådan information som Mediacle Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020

Mediacle Group AB

Mediacle Group AB erbjuder ett brett spektrum av digitala tjänster och IT-lösningar till en global kundkrets, framförallt inom sektorn för iGaming och lead generation samt genom egna B2C-portaler inom iGaming.

Prenumerera

Dokument & länkar