Mediacle Group AB - Delårsrapport två 2021

Report this content

Stockholm 2021-08-19

Fullständig rapport finns bilagt.
 
Då färdigställandet av Q2-rapporten gått snabbare än tidigare förväntat har styrelsen i Mediacle Group AB beslutat att tidigarelägga publiceringen till idag. Tidigare kommunicerat datum för rapportsläpp var 31 augusti 2021.

 

Koncernens nettoomsättning under det första halvåret 2021 uppgick till 31,4 MSEK (21,8 MSEK)

Koncernens EBITDA-resultat under det första halvåret 2021 uppgick till 21,1 MSEK (14,4 MSEK)

EBITDA per aktie under 6 månader på 1,67 SEK (1,14 SEK)

Koncernens nettoomsättning under Q2 2021 uppgick till 14,5 MSEK (9,8 MSEK)  

Koncernens EBITDA-resultat under Q2 2021 uppgick till 9,4 MSEK (5,7 MSEK)

EBITDA-resultat per aktie under Q2 2021 uppgick till 0,75 SEK (0,45 SEK)

Bästa aktieägare, 

Vi är mycket stolta över att redovisa vårt resultat för det andra kvartalet 2021.

Q2 har varit ett mycket positivt kvartal och vi har gjort framsteg inom alla våra affärsområden. Särskilt starkt tillväxt har vi haft inom B2B och vi har fått flera nya kunder såsom MGS GmbH, LVBet.pl, CleverMotion SRL och Solaris Technologies. Vidare har vår spelstudio mPlay fortsatt att växa med flera nya spelsläpp under Q2, vilket gör att spelportföljen nu innehåller totalt 15 spel samtidigt som det är fler lanseringar planerade detta år.

Operativt har vi levererat ett bra resultat med en omsättning på 14,5 (9,8) Mkr och ett resultat EBITDA på 9,4 (5,7) Mkr, vilket innebär att EBITDA per aktie uppgår till 0,75 (0,45) kr för andra kvartalet 2021. Under första halvåret 2021 uppgår omsättningen till 31,4 (21,8) Mkr och EBITDA-resultat uppgick till 21,1 (14,4) Mkr, vilket ger en EBITDA per aktie under 6 månader på 1,67 (1,14) kr. Utfallet  för  det  första halvåret visar att vi är på god väg att nå våra finansiella mål för räkenskapsåret 2021.

Vår balansräkning är fortsatt stark och kassaflödet från den löpande verksamheten fortsätter att möjliggöra investeringar som utvecklar vår verksamhet med nya produkter och tjänster. 

När vi ser fram emot Q3 ligger vårt fokus fortfarande på våra prioriterade kärnaffärsområden med höga marginaler och vi fortsätter att arbeta för att befästa vår position som en ledande leverantör inom digitala medier, IT- och mjukvarulösningar för iGaming-industrin.

Tack för ert fortsatta stöd under Q2. Nu ser vi fram emot Q3!

Santosh Jain
Verkställande direktör

 

För mer information kontakta:
E-post: IR@mediacle.com
www.mediacle.com
Telefon: + 46 8 43737866

Denna information är sådan information som Mediacle Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 Augusti 2021
 

Mediacle Group AB

Mediacle Group AB erbjuder ett brett spektrum av digitala tjänster och IT-lösningar till en global kundkrets, framförallt inom sektorn för iGaming och lead generation samt genom egna B2C-portaler inom iGaming.
 

Prenumerera

Dokument & länkar