Mediacle Group AB - kvartalsrapport ett 2019

Report this content

Bolagets nettoomsättning under kvartal ett 2019 uppgick till 4,1 MSEK (1,4 MSEK)

Bolagets EBITDA-resultat under kvartal ett 2019 uppgick till 1,7 MSEK (-0,8 MSEK)

Stockholm 2019-04-26

Fullständig rapport finns bilagt. 

Då färdigställandet av Q1-rapporten gått snabbare än tidigare förväntat har styrelsen i Mediacle Group AB beslutat att tidigarelägga publiceringen till idag. Tidigare kommunicerat datum för rapportsläpp var 29 maj 2019.

Kära aktieägare och investerare,

Årets första tre månader kan utan överdrift beskrivas som ett händelserikt kvartal. Bolaget förvärvade Mediacle Limited och fullt fokus har därefter varit på att integrera det bolaget i koncernen. Förvärvet har bidragit till  kostnadssynergier, starkare kassaflöde och tillgång till specialistkunskaper inom IT, webbutveckling och digital marknadsföring. Dessutom har förvärvet och genom den kompetens som återfinns bland dess anställda stärkt grunden för vårt bolag och placerat oss i en perfekt situation för att utnyttja de möjligheter som ligger framför oss. Som en del av processen och såsom kommunicerats genomgår Mediacle Group en sedvanlig (efter ett så stort förvärv) omnoteringsprocess tillsammans med NGM. Denna process kommer att skapa en tydlig och informativ bild av koncernens verksamhet efter förvärvet till glädje för våra aktieägare och det bredare investerarkollektivet.

Resultatmässigt har kvartalet till följd av förvärvet av Mediacle Limited haft en kraftig omsättningstillväxt. Vi har emellertid även upplevt högre kostnader i tidigare “Pantaluren- verksamhet” som har påverkat koncernens lönsamhet på ett långt ifrån tillfredsställande sätt. Vi utvärderar därför den tidigare “Pantaluren-verksamheten” och börjar där med ett stålbad för att sänka kostnaderna väsentligt och förbättra lönsamheten och marginalen för koncernen i helhet.

Om vi blickar framåt mot det andra kvartalet är vi tillfreds över de tillväxtmöjligheter som vi har skapat och som ligger framför oss. Vi kommer att fortsätta etablera oss som marknadsledande inom alla våra affärsdivisioner, inklusive programvara, digital marknadsföring, webbdesign och utveckling, trafik- och lead generation samt B2C-varumärken.

Vi kommer att lägga stort fokus på att kraftigt öka vår trafik inom iGaming- och lead generation. Detta kan åstadkommas genom att på ett effektivt sätt utnyttja olika digitala marknadsföringskanaler och våra affiliate-nätverk (Excel och Galaxy) samt våra egna affiliate-webbplatser till att skapa kvalité - och därigenom högre trafik - för våra kunder och partners i iGaming-industrin. Dessutom är vi på väg att öka antalet B2C-märken till totalt tolv stycken senast under kvartal tre i år. Det är vår tydliga ambition att skapa än fler varumärken för att ytterligare öka våra marknadsandelar och intäkter.

Även vår mjukvaruavdelning fortsätter glädjande nog att växa. Framförallt har vi ökat kundantalet inom iGaming-industrin. Planen är att fortsätta vidareutveckla våra mjukvaruprodukter, där särskilt ska nämnas är vår iGaming affiliate programvara, MAP ™ som är mycket uppskattad bland våra kunder och där förhoppningen är att ta marknadsandelar i segmentet under de närmaste månaderna.

Utsikterna för bolaget är sammantaget som ni förstår positiva. Vi arbetar outtröttligt för att växa på alla längder i våra olika verksamhetsben, konsolidera affärsområden med hög marginal och utnyttja våra viktigaste resurser på effektivast möjliga sätt för säkerställa hållbar tillväxt.

Med vänliga hälsningar,

VD, Santosh Jain

För mer information kontakta:
E-post: IR@mediacle.com
www.mediacle.com
Telefon: 08-120 560 15


Denna information är sådan information som Mediacle Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019


Mediacle Group AB

Mediacle Group AB erbjuder ett brett spektrum av digitala tjänster och IT-lösningar till en global kundkrets, framförallt inom sektorn för iGaming och lead generation samt genom egna B2C-portaler inom iGaming och e-handelsutrymme (främst för begagnad elektronik).

Prenumerera

Dokument & länkar