Mediacle Group AB - Kvartalsrapport Tre 2019

Report this content

Företagets nettoomsättning under tredje kvartalet 2019 uppgick till 7,8 MSEK (1,5 MSEK)

Företagets EBITDA-resultat under tredje kvartalet 2019 uppgick till 5,4 MSEK (-0,1 MSEK)

EBITDA per aktie uppgick till 0,43 kronor

Stockholm 2019-11-25

Fullständig rapport finns bilagt.
 
Då färdigställandet av rapporten gått snabbare än förväntat har bolaget beslutat att tidigarelägga publiceringen till idag. Tidigare kommunicerat datum för rapportsläpp var 29 november 2019.

Bästa aktieägare,

Vi är mycket glada över att presentera vårt resultat för tredje kvartalet 2019. Under kvartalet har vi gjort vi stora framsteg med att bygga upp vår verksamhet och vidareutveckla våra programvaruprodukter och IT-tjänster. Allt med målet att i framtiden kunna lansera nya produkter och tjänster och vinna nya kunder.

Tredje kvartalet var också ett av våra bästa kvartal någonsin när det gäller nya kunder och vi har fått in några av de största namnen inom spelindustrin så som Leo Vegas, GiG, Royal Panda, Tipster för att nämna de största.

I augusti avyttrades det förlustbringande dotterbolaget Pantaluren AB. Detta som ett steg mot att renodla och effektivisera verksamheten och fullt ut fokusera på produkter och tjänster med höga marginaler. Genom avyttringen av Pantaluren lyckades vi också eliminera den risk för retroaktiv upptaxering av moms som förelåg i Pantaluren.

Vi har under Q3 levererat ett mycket tillfredsställande resultat med en omsättning om 7,8 MSEK (1,5 MSEK) och ett EBITDA på 5,4 MSEK (-0,1 MSEK). EBITDA per aktie uppgår till SEK 0,43. Vår balansräkning är stark och marginalerna har förbättrats i jämförelse med tidigare kvartal.

När vi nu går in i fjärde kvartalet växlar vi upp för att möta de tillväxtmöjligheter som ligger framför oss. Vi känner att vårt arbete bär frukt och vi utvecklar relationerna med befintliga kunder samtidigt som vi vinner nya kunder. Arbetet med integrationen av vårt indiska bolag framskrider och förväntas vara slutfört under fjärde kvartalet. Härutöver kommer vår nyligen genomförda etablering på den amerikanska marknaden att ge oss möjligheter att växa vidare. Vi kommer att undersöka möjligheterna till företagsförvärv som kan komplettera vår verksamhet och ge oss synergieffekter.

Vi fortsätter vårt arbete med att bli den mest attraktiva programvaru- och tjänsteleverantören till spelbranschen.

Tack för ert stöd under Q3. Nu ser vi framåt mot Q4!

Santosh Jain

Verkställande direktör

För mer information kontakta:
E-post: IR@mediacle.com
www.mediacle.com
Telefon: 08-120 560 15

Denna information är sådan information som Mediacle Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2019

Mediacle Group AB

Mediacle Group AB erbjuder ett brett spektrum av digitala tjänster och IT-lösningar till en global kundkrets, framförallt inom sektorn för iGaming och lead generation samt genom egna B2C-portaler inom iGaming.

Prenumerera

Dokument & länkar