Mediacle Group AB - kvartalsrapport två 2019

Report this content

Nettoomsättningen under andra kvartalet 2019 uppgick till 8,8 MSEK (1,5 MSEK)

EBITDA-resultat under andra kvartalet 2019 uppgick till 5,4 MSEK (-0,5 MSEK)

Stockholm 2019-08-29

Fullständig rapport finns bilagt. 

Bästa aktieägare och investerare,

Vi är glada och stolta över att redovisa vårt resultat för andra kvartalet 2019. Under perioden har vi målmedvetet arbetat med genomförandet av vår långsiktiga strategi baserad på styrkorna i våra produkter och tjänster. Vi ser en framtida tillväxtpotential för våra verksamheter på de marknader där vi befinner oss.

Andra kvartalet har också varit en period av förändring då vi fortsatt att effektivisera och fokusera på de mest lönsamma affärsområdena. Det helägda dotterbolaget Pantaluren AB har med sina låga marginaler och svaga resultat dragit ner koncernens totala lönsamhet och beslut om att avveckla verksamheten genom att försälja dotterbolaget har fattats. Detta verkställs under tredje kvartalet. Med detta steg går vi mot att fokusera på marknaden och tjänsterna: Lead Generation Services, Digital Marketing Services och iGaming B2C-varumärken samt design och utvecklingstjänster.

Vi har under det andra kvartalet sett en god tillväxt i våra intäkter och EBITDA. Intäkterna uppgick till 8,8 MSEK och EBITDA landade på 5,4 MSEK. Jämfört med första kvartalet har omsättningen mer än fördubblats och EBITDA mer än trefaldigats.

När vi nu går vidare in i tredje kvartalet ser vi positivt på framtiden och våra möjlighet till ytterligare tillväxt med högre marginaler. Som nämnts ovan fortsätter vi att fokusera på våra kärnverksamhetsområden med höga marginaler och vi befäster vår position som ett av de mest framgångsrika företagen som erbjuder digitala medier och IT-lösningar till iGaming-industrin. Vi kommer att fortsätta att investera i nya affärer och utvidga vår relation med befintliga kunder.

Utöver ovanstående kommer vi också att söka efter potentiella förvärv och företag som kompletterar vår affärsmodell kommer att vara de främsta målen för denna strategi.

Tack för ert fortsatta stöd!

Santosh Jain

Verkställande direktör

För mer information kontakta:
E-post: IR@mediacle.com
www.mediacle.com
Telefon: 08-120 560 15

Denna information är sådan information som Mediacle Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019

Mediacle Group AB

Mediacle Group AB erbjuder ett brett spektrum av digitala tjänster och IT-lösningar till en global kundkrets, framförallt inom sektorn för iGaming och lead generation samt genom egna B2C-portaler inom iGaming och e-handelsutrymme.

Prenumerera

Dokument & länkar