Mediacle uppdaterar kring verksamheten

Report this content

SiGMA-uppdatering:

Vi hade ett lyckat SiGMA 2019 och vi fick mycket intresse från iGaming-industrin för våra tjänster och produkter. Ett antal nya leads genererades vid evenemanget som vi nu samtalar med ​​och vi hoppas kunna konvertera ett antal av dessa leads till nya kunder. Evenemanget hjälpte oss också att framgångsrikt visa upp våra möjligheter inom iGaming-industrin och stärka vår relation med befintliga kunder.

Kunder:

Vår verksamhet växer allt starkare och starkare och vi har skaffat oss flertalet nya kunder under året. Detta har stärkt vår position inom mjukvaru- och som tjänsteleverantör inom iGaming-industrin. Det har också gett oss drivkraften för att växa vår verksamhet ytterligare och befästa vår position som en av de ledande IT-programvaran och servicepartnern på marknaden.  

Integrationen av den indiska enheten har slutförts:

Vi har framgångsrikt slutfört integrationen av vårt indiska dotterbolag och dess verksamhet inom gruppen. Den indiska enheten förvärvades av Mediacle Groups helägda brittiska dotterbolag, Mediacle Limited. Integrationen hjälper gruppen att ytterligare effektivisera verksamheten samt föra ett antal kostnadssynergier till den totala gruppen.

Produktutveckling:

Vår teknikgrupp har fortsatt att utveckla våra befintliga programvaruprodukter och tjänster under året, under de kommande dagarna planerar vi att lansera en ny version av vår programvara för marknadsföring, MAP. Vår marknadsledande teknik kommer att hjälpa till att stärka vår plats ytterligare som en av de ledande inom affiliate mjukvaruindustrin.

Stark pipeline av nya kunder:

Nu när vi går in i 2020 har vi en mycket spännande och stark pipeline av nya affärsutsikter.  Vi för kontinuerliga samtal med flera potentiella kunder. Vi har ett starkt momentum och verksamheten är i ett mycket hälsosamt tillstånd för att dra nytta av dessa möjligheter.

För mer information kontakta:

E-post: IR@mediacle.com

www.mediacle.com

Mediacle Group AB

Mediacle Group AB erbjuder ett brett spektrum av digitala tjänster och IT-lösningar till en global kundkrets, framförallt inom sektorn för iGaming och lead generation samt genom egna B2C-portaler inom iGaming.

Prenumerera