Mobilåtervinning i Sverige AB: Halvårsrapport 2016

VD har ordet

 

Under årets andra kvartal ser vi en fortsatt positiv utveckling för Mobilåtervinning i Sverige AB. Ett stort steg var när vi noterades på Nordic Growth Market:s handelsplats i maj. Vi har i samband med detta stärkt vår position på marknaden tillsammans med våra varumärken pantaluren.se och mobilpengar.se. Vi har marknadsfört oss via flera olika plattformar såsom radio, sociala medier och andra webbannonser vilket gör att volymen av inköpta mobiltelefoner stadigt ökar. 

Vi har höga mål för omsättning och tittar man på den så har vi inte nått så högt som vi önskat men bolagets utveckling går helt enligt plan. Stora delar av de kostnader vi haft under andra kvartalet är relaterade till noteringen på NGM. Vi vill förtydliga att Mobilåtervinnings finansiella situation är stark, och har finansiellt starka ägare om expansiva möjligheter dyker upp. Vi vill även poängtera att försäljningen/omsättningen ligger cirka ett kvartal efter plan då verksamheten påbörjade en ordentlig satsning i och med övertagandet av Pantaluren AB först vid månadsskiftet Februari/Mars. Fokus kommer fortsatt vara på att öka våra intäkter. Ett steg mot detta har varit lanseringen av vår webbutik iElektronik.se. Webbutiken lanserades i slutet av andra kvartalet och inriktar sig mot försäljning av mobiltelefoner till privatpersoner. Detta för att utveckla bolaget samt öka våra vinstmarginaler.

 

Höjdpunkter

– Noterades på NGM MTF med kortnamnet MOVI

– Lansering av webbutiken iElektronik.se

 

Framåtblick

Vi kommer fokusera på att fortsätta ta större andelar på marknaden och öka våra inköp av mobiltelefoner. Bolaget kommer även fortsättningsvis marknadsföra sig via radio, sociala medier och webbannonser, och utvärderar ständigt andra marknadsföringsplattformar.

Lanseringen av vår webbutik iElektronik.se har redan visat sig populär och vi tar idag emot flera beställningar varje dag och ser en mycket positiv utveckling. Vi ser framemot att fortsätta utveckla denna tjänst då den kraftigt ökar våra marginaler och ger oss stora möjligheter till ökad tillväxt på marknaden.

 

På återhörande,

Carl Kock       

Finansiell översikt

FINANSIELL ÖVERSIKT HALVÅR ETT 2016

Totala intäkter uppgick till 0,5 MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -2,3 MSEK

Periodens resultat uppgick till -2,3 MSEK 

Resultat per aktie uppgick till -2,66

ANTALET AKTIER Bolaget har per 2016-06-30, 856 666 aktier 

KOMMANDE RAPPORT

Delårsrapport tre 2016 – 2016-11-12

Bokslutskommuniké 2016 – 2017-02-27

Prenumerera

Dokument & länkar