Mobilåtervinning i Sverige AB kvartalsrapport tre 2016

Stockholm 25 oktober 2016

VD Kommentar

Under det tredje kvartalet har Mobilåtervinning i Sverige AB sett en mycket positiv utveckling och vår försäljning av mobiltelefoner mot privatpersoner har kommit igång. Vår webbutik iElektronik har varit en succé och utöver att kundkretsen växer, märker vi tydligt att varumärket etablerar sig allt starkare på marknaden för försäljning av andrahandsägda mobiltelefoner. Omsättningen för webbutiken under perioden 1-20 oktober motsvarar 5,4 miljoner kronor på årsbasis vilket vi ser som oerhört glädjande och lovande för framtiden. 

Med detta sagt upplever vi att vi bara börjat skrapa på ytan av marknaden för andrahandselektronik; en marknad som enligt analytiker väntas ha fortsatt stark tillväxt. Marknaden väntas globalt omsätta 17 miljarder dollar 2016. Målet är att kontinuerligt utöka iElektroniks utbud med både telefoner och kringprodukter för att stärka dess varumärke och ge våra kunder en bättre helhetslösning vilket i sin tur leder till fortsatt stigande försäljningssiffror. 

Våra inköpsportaler Pantaluren och Mobilpengar fortsätter att växa. Ökningen i antalet inköpta telefoner från Q2 till Q3 har ökat med 31%. Vi når idag ut till betydligt fler kunder än tidigare tack vare vår annonsering i radio, tv, Google, sociala medier och andra nyhetsplattformar. Annonseringen har till viss del varit varumärkesbyggande för att upplysa marknaden om vår affärsverksamhet. Vi upplever att det fortfarande finns stora marknadsandelar att ta då det årligen säljs runt 3 miljoner mobiltelefoner där genomsnittspersonen behåller sin telefon i 2,2 år. Vi kommer därför fortsätta vår marknadsföringsoffensiv under Q4. 

Bolaget har tecknat samarbetsavtal med Teleparts som innebär att de telefoner som säljs via webbutiken får en kvalitetsstämpel och vi är nu bättre rustade för att ta emot det växande antalet inköpta telefoner. Nästa steg för verksamheten är att börja inrikta sig i större omfattning mot företag. Allt fler företag är mer miljömedvetna idag och har ett intresse av att återvinna sina telefoner och kan vi etablera oss i större utsträckning på den delen av marknaden kommer det innebära en fortsatt positiv utveckling för Bolaget. 

På återhörande, 

Carl Kock 

 

För övrig information kontakta:

Carl Kock, Verkställande direktör

Carl.kock@mobilatervinning.se

08 – 120 560 15

Mobilåtervinning i korthet: Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/ samt http:// www.iElektronik.se/

Prenumerera