Mobilåtervinning i Sverige AB listas på NGM Nordic MTF

NGM:s bolagskommitté har beslutat att godkänna bolagets aktie för listning på Nordic MTF. Första handelsdagen kommer att bli den 26 maj 2016, och aktien kommer att handlas under kortnamnet MOVI MTF. Mobilåtervinnings bolagsbeskrivning kommer publiceras på Bolagets hemsida www.mobilatervinning.se.

Torsdag den 26 maj 2016 tas Mobilåtervinning upp för handel på NGM Nordic MTF. Ett viktigt steg i Koncernens utveckling. En listning på NGM kommer ge Bolaget större synlighet och högre trovärdighet i målet att bygga ett ledande Bolag inom segmentet handel med begagnade Mobiltelefoner.

Bolaget ser en växande andrahandsmarknad inom handel med Mobiltelefoner och annan elektronik. Att listningen sker på NGM Nordic MTF känns bra och vi ser på framtiden med spänning. Nästa steg blir nu att ytterligare bygga på våra varumärken Mobilpengar & Pantaluren samt att accelerera bolagets tillväxt, säger Carl Kock, VD Mobilåtervinning i Sverige AB (publ).

Bolaget äger idag www.pantaluren.se och www.mobilpengar.se vilka fokuserar på att köpa in begagnad elektronik främst mobiltelefoner.

 

 

Stockholm den 23 april 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mobilåtervinning i Sverige AB (publ)

 

Carl Kock, VD

Telefon: +46 (0)8 - 120 560 15

E-post: carl.kock@mobilatervinning.se

 

Mobilåtervinning i korthet:

Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner.