Mobilåtervinning i Sverige AB sista dag för handel i BTA

Mobilåtervinning genomförde nyligen en företrädesemission som avslutades 31 januari 2017. Genom emissionen emitterades 642 499 stycken aktier. 6 mars 2017 är sista dag för handel med BTA på NGM MTF och stoppdag är 8 mars 2017.

De nyemitterade aktierna är registrerade hos bolagsverket och beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 12 mars 2017.

Efter registrering hos bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Mobilåtervinning i Sverige AB till 1 499 165 aktier och aktiekapitalet uppgår till 1 499 165 SEK.

För mer information kontakta:

VD - Robin Vestersten

www.mobilatervinning.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: info@mobilatervinning.se

Mobilåtervinning i korthet:

Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/ samt http://www.ielektronik.se/.

Denna information är sådan information som Mobilåtervinning i Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar