Mobilåtervinning lanserar ny inköpsportal

Report this content

Mobilåtervinning har genom sitt dotterbolag Pantaluren AB idag lanserat en ny inköpsportal, www.pantadatorn.com. Portalen kommer inrikta sig på inköp av begagnade datorer från privatpersoner och företag. Pantadatorn.com erbjuder helt enkelt ytterligare en smidig, trygg och smart lösning att återvinna sin gamla elektronik och samtidigt få ekonomisk ersättning för den.

Handeln med begagnad elektronik fortsätter att öka och vi har sett ett behov av att skapa en renodlad inköpsportal för datorer. Datorer (idag främst från apple) har idag ett väldigt högt andrahandsvärde vilket gör att bolaget ser stor potential i att applicera vår affärsmodell även på den här delen av marknaden för begagnad elektronik. Genom pantadatorn.com kan säljaren, likt våra inköpsportaler för mobiltelefoner, med några enkla klick få sin dator värderad och sedan skicka in den för försäljning. Lanseringen av vår nya inköpsportal innebär att bolaget nu blir en större aktör för handel med begagnad elektronik i allmänhet och begagnade datorer i synnerhet. Pantadatorn.com innebär att vi breddar vår verksamhet och nu erbjuder våra kunder en bättre helhetslösning vid försäljning av sin elektronik. De enheter som bolaget köper in kommer sedan främst säljas genom webbutiken iElektronik.se men även i grossistled till andra handlare på marknaden.

För mer information kontakta:

VD - Robin Vestersten

www.mobilatervinning.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: info@mobilatervinning.se

Mobilåtervinning i korthet:

Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/http://www.ielektronik.se/ samt www.pantadatorn.com.

Denna information är sådan information som Mobilåtervinning i Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017

Prenumerera

Dokument & länkar