Mobilåtervinning nylanserar webbutiken iElektronik.se

Report this content

Mobilåtervinnings har idag lanserat en förbättrad och uppdaterad version av iElektronik.se. Nylanseringen innebär att webbutiken har fått ett ansiktslyft,  har börjat sälja datorer och har fått ett större utbud av kringprodukter.

Förhoppningen är att nylanseringen tillsammans med det förbättrade utbudet kommer öka försäljningen i webbutiken. Då antalet enheter som köps in via våra inköpsportaler konstant har ökat senaste året anser bolaget att det är viktigt att även webbutiken utvecklas i takt med övriga verksamheten. 

För mer information kontakta:

VD - Robin Vestersten

www.mobilatervinning.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: info@mobilatervinning.se

Mobilåtervinning i korthet:

Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/ samt http://www.ielektronik.se/.

Denna information är sådan information som Mobilåtervinning i Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2017

Prenumerera

Dokument & länkar