Mobilåtervinning ökade sin omsättning i april

Report this content

Mobilåtervinning omsatte under april månad 0,54 MSEK (0,17 MSEK). Omsättningen ökade med 215% gentemot motsvarande period under föregående år. Antalet inköpta enheter från våra inköpsportaler har ökat med 142% gentemot motsvarande period under föregående år.

April månad fortsatte i samma tempo som tidigare under året och är ett tydligt tecken på bolagets utveckling under det senaste året. Antalet inköpta enheter samt omsättning fortsätter öka med väldigt stora siffror procentuellt gentemot fjolåret. Bolaget har under april månad varit mer sparsamma i sin marknadsföring gentemot tidigare under året och det är därför glädjande att se att omsättningen trots det ligger kvar på samma nivå som under årets första kvartal. Under den närmsta tiden kommer bolaget återigen lägga större resurser på marknadsföring nationellt för att ta nya marknadsandelar och öka antalet inköpta produkter vilket i sin tur leder till ökad omsättning. Bolaget ser fortsatt väldigt positivt på framtiden och anser sig ha goda förutsättningar att nå den finansiella målsättningen att omsätta 18 MSEK på årsbasis i december 2017.

För mer information kontakta:

VD - Robin Vestersten

www.mobilatervinning.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: info@mobilatervinning.se

Mobilåtervinning i korthet:

Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/ samt http://www.ielektronik.se/.

Denna information är sådan information som Mobilåtervinning i Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2017

Prenumerera

Dokument & länkar