Mobilåtervinning publicerar bokslutskommuniké för 2016

Report this content

FINANSIELL ÖVERSIKT 2016-01-01 – 2016-12-31

 Årets nettoomsättning uppgick till 2,8 MSEK

 Årets resultat uppgick till -3,6 MSEK

 I ovan ingår avskrivningar om -1,6 MSEK

 Balansomslutningen uppgick till 4,4 MSEK

 Resultat per aktie: -4,19 SEK

 Soliditet 89,3%

FINANSIELL ÖVERSIKT 2016-10-01 – 2016-12-31

 Periodens nettoomsättning uppgick till 1,7 MSEK

 Periodens resultat uppgick till -0,8 MSEK

 I ovan ingår avskrivningar om -0,2 MSEK

 Resultat per aktie: -0,90 SEK

VD har ordet

Under december 2016 fick jag förtroendet att ta över som VD för Mobilåtervinning i Sverige AB. Jag var sedan tidigare VD för dotterbolaget Pantaluren AB och verksamhetschef i Mobilåtervinning och därför väl insatt i Bolagets verksamhet sedan bildandet hösten 2015. 2016 var ett spännande år för Bolaget. Från att ha startat året med ett varumärke och en blygsam omsättning kan vi konstatera att Bolaget tagit stora kliv. Vi har förvärvat vår största konkurrent, blivit listade på NGM MTF, skapat vår egen försäljningsplattform och fått verksamheten att växa för varje kvartal som gått. Trots det känner vi fortfarande att vi bara börjat skrapa på ytan av en enorm marknad. Varje år köper över 3 miljoner svenskar en ny mobiltelefon vilket innebär att det finns en oerhört stor mängd telefoner som bara blir liggande. Genom våra portaler ger vi möjligheten att återvinna och återanvända dessa telefoner vilket är både ekonomiskt fördelaktigt för våra kunder samtidigt som vi ger dessa enheter en förlängd livslängd. Det innebär att färre enheter behöver produceras vilket i slutändan är bra för något vi alla lever och verkar i, miljön.

Verksamhetsåret 2016 fick en spännande start då vi i februari förvärvade vår största konkurrent på den svenska marknaden; Pantaluren AB. Förvärvet av Pantaluren innebär att Bolaget nu, tillsammans med Mobilpengar som var Bolagets tidigare ägda varumärke, innehar två av Sveriges ledande inköpsportaler för köp av begagnade mobiltelefoner över internet vilket sätter oss i en mycket gynnsam marknadssituation.

I maj tog vi nästa steg i koncernens utveckling då Bolaget togs upp för handel på NGM Nordic MTF. Listningen på NGM var ett viktigt steg för oss då den ger oss en högre trovärdighet mot våra kunder och större synlighet på aktiemarknaden.

Under sommaren lanserade vi vår egen webbutik; iElektronik.se. Webbutiken ger oss möjligheten att sälja produkter direkt till slutkund vilket innebär en klar förbättring av våra marginaler. Detta i kombination med våra försäljningskanaler i grossistled innebär att vi idag har ett stort utbud av valmöjligheter för att sälja de enheter vi får in från våra inköpsportaler.

Det samarbetsavtal Bolaget i september skrev med Teledelar i Sverige AB har varit väldigt positivt. Teledelar är en respekterad aktör inom service och reservdelshandel för elektroniska produkter och sköter sedan avtalet skrevs all produktgenomgång samt reparation av de enheter vi får in vilket ger våra produkter som sedan säljs vidare en kvalitetsstämpel, samt innebär att Mobilåtervinning i och med samarbetet klarar av att ta emot den månad för månad växande mängden enheter som mottages.

Mobilåtervinning har visat en mycket positiv utveckling under året och har kraftigt ökat både antalet köpta och sålda enheter för varje kvartal vilket är oerhört glädjande. Omsättningen var till en början blygsam men började ta fart i samband med att vår webbutik iElektronik lanserades och vi ser idag inga hinder för fortsatt ökad tillväxt under 2017. Vi har under året skapat en väl fungerande organisation och vår verksamhet har fått en tydlig målbild. Under 2017 kommer vi satsa ännu mer på marknadsföring genom fler kanaler nationellt för att ta ännu större marknadsandelar och säkerställa vår position som den ledande aktören för inköp och försäljning av andrahands telefoner. Vi är ett ungt bolag utan jämförelsesiffror men har som finansiell målsättning att i december 2017 ha en omsättning som motsvarar 18 MSEK på årsbasis.

Robin Vestersten

VD Mobilåtervinning i Sverige AB

För mer information kontakta:

Mobilåtervinning i Sverige AB

www.mobilatervinning.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: info@mobilatervinning.se

Mobilåtervinning i korthet:

Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/ samt http://www.ielektronik.se/.

Prenumerera

Dokument & länkar