Mobilåtervinnings namnändring till Pantaluren Group AB registrerad hos Bolagsverket

Report this content

De ändringar i bolagsordningen som avser namnbyte som beslutades på den extra bolagsstämman den 10 augusti 2017 har nu registrerats och godkänts hos Bolagsverket. Det innebär att Mobilåtervinning i Sverige AB per idag har bytt namn till Pantaluren Group AB.

Aktiens kortnamn kommer ändras till PANT MTF från och med måndagen 28 augusti 2017. ISIN-numret förblir oförändrat.

För mer information kontakta:

VD - Robin Vestersten

www.pantalurengroup.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: ir (at) pantalurengroup.se

Pantaluren Group i korthet:

Pantaluren Groups affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/, http://www.pantadatorn.com samt http://www.ielektronik.se/.

Denna information är sådan information som Pantaluren Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2017

Prenumerera

Dokument & länkar