PANTALUREN GROUP AB (publ) DELÅRSRAPPORT TVÅ 2018

Report this contentFinansiell översikt för koncernen:

(MSEK) Q2 2018 Q2 2017 H1 2018 H1 2017 JAN - DEC 2017
Nettoomsättning  1,5 1,7 2,9 3,2 7,4
Resultat efter finansiella poster -0,7 -1,0 -1,7 -3,7 -6,8
Balansomslutning  6,7 11,6 6,7 11,6 8,2
Soliditet 91,2 % 95,1 6 91,2 % 95,1 % 96,0 %
Resultat per aktie (SEK) -0,48 -0,64 -1,14 -2,47 -4,57 %
Antal aktier  1 499 165 1 499 165 1 499 165 1 499 165 1 499 165

VD KOMMENTAR

Under årets första halvår uppgick nettoomsättningen till 2,9 MSEK (3,2 MSEK). Bolaget har som tidigare kommunicerats skiftat fokus från att främst koncentrera sig mot ökad tillväxt till att nu inrikta sig mot att göra koncernens verksamhet lönsam. Detta har kortsiktigt inneburit en något lägre omsättning men en resultatförbättring med 2 MSEK gentemot motsvarande period föregående år. Det är därför väldigt glädjande att se att koncernen lyckades nå ett plusresultat en månad för första gången i maj. På sikt är vi övertygade om att vår verksamhet och affärsidé innebär stora möjligheter till både tillväxt och lönsamhet. Den omstrukturering av personalresurser, marknadsföring och interna rutiner kan vi konstatera har börjat ge resultat, och vi söker kontinuerligt efter möjligheter att förbättra och effektivisera vår verksamhet. De förändringar som gjort och håller på att genomföras har inneburit avsevärda kostnadsbesparingar samtidigt som verksamheten står mer på egna ben. Bolagets förhoppning är fortsatt är att kunna uppvisa lönsamhet någon gång under årets andra halvår.

Finansiellt

Nettoomsättningen för året uppgick 2018-06-30 till 2,9 MSEK (3,2 MSEK). Resultatet uppgick till -1,7 MSEK (-3,7 MSEK).

Framåtblick

Under andra delen av 2018 är vår förhoppning att kunna uppvisa lönsamhet. Marknaden för “pre-owned” elektronik fortsätter att växa och vi är som marknadsledande i Sverige i förarsätet inom vårt segment. Vi ser fram emot att se hur vår verksamhet kommer utvecklas resten av året och ser väldigt positivt på Pantalurens framtidsmöjligheter.

Stockholm

2018-08-09

Verkställande direktör

Robin Vestersten

För mer information kontakta:

VD - Robin Vestersten

www.pantalurengroup.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: ir (at) pantalurengroup.se

Pantaluren Group i korthet:

Pantaluren Groups affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/, http://www.pantadatorn.com samt http://www.ielektronik.se/.

Denna information är sådan information som Pantaluren Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar