PANTALUREN GROUP AB (publ) KVARTALSRAPPORT ETT 2018

Report this content

Finansiell översikt för koncernen:

(MSEK) Q1 2018 Q1 2017 Jan - Dec 2017
Nettoomsättning 1,4 1,6 7,4
Resultat efter finansiella poster  -1,0 -2,7 -6,8
Balansomslutning 7,1 13,0 8,2
Soliditet 96,4 % 92,5 % 96,0 %
Resultat per aktie (SEK) -0,66 -3,20 -4,57
Antal aktier 1 499 165  1 499 165  1 499 165

VD Kommentar

Under årets första kvartal uppgick nettoomsättningen till 1,4 MSEK (1,6 MSEK). Bolaget har i större utsträckning fokuserat mot att göra koncernens verksamhet lönsam, efter att under föregående år främst koncentrerat sig mot ökad tillväxt. För att uppnå detta har verksamheten strategiskt utfört en omstrukturering av personal, marknadsföring och interna rutiner. Dessa förändringar innebär avsevärda kostnadsbesparingar samtidigt som verksamheten blivit mindre beroende av andra aktörer. Att bolaget förbättrar resultatet med 1,8 MSEK gentemot motsvarande period föregående år visar att verksamheten utvecklas i rätt riktning och närmar sig det vi strävar efter, att nå lönsamhet. Bolagets förhoppning är att genom fortsatt utveckling kunna visa det under en senare del av året.

Finansiellt

Nettoomsättningen uppgick till 1,4 MSEK (1,6 MSEK) och resultatet uppgick till -0,99 MSEK (-2,74 MSEK)

Framåtblick

Under 2018 vill vi fortsätta ta nya kliv framåt för att på sikt kunna skapa en lönsam verksamhet. Marknaden för andrahandselektronik blir allt större och då vi är marknadsledande i Sverige inom vårt segment befinner vi oss därmed i ett gynnsamt läge. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vår verksamhet och vad framtiden har att erbjuda Pantaluren.

Stockholm 2018-04-24

Verkställande direktör 

Robin Vestersten

För mer information kontakta:

VD - Robin Vestersten

www.pantalurengroup.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: ir (at) pantalurengroup.se

Pantaluren Group i korthet:

Pantaluren Groups affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/, http://www.pantadatorn.com samt http://www.ielektronik.se/.

Denna information är sådan information som Pantaluren Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018

Prenumerera

Dokument & länkar