Pantaluren Group bokslutskommuniké för 2017

Report this content

Stockholm 2018-02-07 

Finansiell översikt för koncernen

(MSEK)  Q4 2017  Q4 2016  Jan - Dec 2017  Jan - Dec 2016 
Nettoomsättning  2,5  1,7  7,4  2,8 
Resultat efter finansiella poster  -1,1  -0,8  -6,8  -3,6 
Balansomslutning  8,2  4,4  8,2  4,4 
Soliditet  96,0 %  89,3 %  96,0 %  89,3 % 
Resultat per aktie (SEK)  -0,73  -0,90  -4,57  -4,19 
Antal aktier  1 499 165  856 666  1 499 165  856 666 

Bolaget har under året fortsatt ta stora kliv och vi har kommit en lång bit sedan bildandet för drygt två år sedan. Det är glädjande att se att bolaget fortsätter växa och att vi under året lyckats ökat omsättningen med 164% och ökat antalet inköpta enheter med 200%. Vi är dock inte nöjda med det utan arbetar hårt för att fortsätta växa och utvärderar ständigt möjligheter att förbättra och utveckla vår verksamhet. 

I januari genomförde bolaget en företrädesemission där en stor del av intäkterna gick till ökad marknadsföringsbudget. Med hjälp av detta har vi under året synts i nationell TV, webb-tv, sociala medier och på andra nationella plattformar vilket varit en bidragande faktor till bolagets tillväxt. 

Vi har under året lanserat uppdaterade och förbättrade versioner av vår inköps- och försäljningsplattformar. Det har gjort att det nu är lättare att göra en beställning eller försäljning och att sidorna är mer användarvänliga än tidigare. Antal klick för att genomföra en beställning mer än halverades vid uppdateringarna vilket medför att det blir betydligt enklare för våra kunder att utnyttja vår tjänst. 

I juni lanserade bolaget en ny inköpsportal, Pantadatorn.com. Detta gjorde vi för att lättare kunna särskilja på de olika delarna av vår verksamhet. Pantadatorn fungerar på samma sätt som 

Pantaluren. Man fyller i vilken dator man är intresserad utav att sälja och så får man direkt upp vad vi erbjuder för den. Bolaget ser stor potential i handel med “pre-owned” datorer och kommer utveckla den satsning under året. 

I augusti hölls en extra bolagsstämma, stämman godkände styrelsens förslag om namnbyte på bolaget från Mobilåtervinning i Sverige AB till Pantaluren Group AB. Under stämman klev Patrik Zettervall in i styrelsen istället för Carl Kock som avgick. 

Bolaget nådde under november månad en ny milstolpe när omsättningen för första månaden översteg 1 miljon kronor. 

Under 2018 vill vi fortsätta ta nya kliv framåt och vi ser idag inga hinder för att fortsatt tillväxt. Marknaden för andrahandselektronik fortsätter att växa och vi känner att vi bara börjat skrapa på ytan av en enorm marknad. Vi ser fram emot ett nytt år med nya möjligheter och har som målsättning att under slutet av året kunna visa lönsamhet. 

Stockholm 2018-02-07 

Verkställande direktör 

Robin Vestersten

För mer information kontakta:

VD - Robin Vestersten

www.pantalurengroup.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: ir (at) pantalurengroup.se

Pantaluren Group i korthet:

Pantaluren Groups affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/, http://www.pantadatorn.com samt http://www.ielektronik.se/.

Denna information är sådan information som Pantaluren Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2018

Prenumerera

Dokument & länkar