Pantaluren når ny milstolpe, omsättningen översteg en miljon kronor i november

Report this content

Stockholm 2017-12-11

Pantaluren omsatte under november månad 1,05 MSEK (0,58 MSEK). Omsättningen ökade med 80 % jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet inköpta enheter från bolagets inköpsportaler har ökat med 87 % jämfört med motsvarande period 2016.

“Det är väldigt glädjande att för första gången nå en månadsomsättning om över en miljon kronor. Det vittnar om de stora framsteg verksamheten målmedvetet och kontinuerligt har tagit. Resultatet ger oss både självförtroende och framtidstro att fortsätta utvecklas. Nästa steg att ta är att visa ett positivt resultat även på sista raden. Bolaget har under november vidtagit en del omstruktureringar innebärandes väsentliga kostnadsbesparingar för verksamheten både på kort och lång sikt. Bolaget kommer att fortsätta att investera betydande resurser på marknadsföring både lokalt och nationellt för att säkerställa positionen som marknadsledande på en marknad under kraftig tillväxt” kommenterar vd Robin Vestersten.

//

För mer information, kontakta VD Robin Vestersten på:

VD - Robin Vestersten

www.pantalurengroup.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: ir (at) pantalurengroup.se

Denna information är sådan information som Pantaluren Group AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2017.

Pantaluren Group AB

Pantaluren Groups affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner, genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/ , http://www.pantaluren.se/ , http://www.pantadatorn.com samt http://www.ielektronik.se/ .

Prenumerera

Dokument & länkar