Styrelsen för MOVI har beslutat om företrädesemission

Styrelsen för MOVI har per 2016-12-27 beslutat om att genomföra en företrädesemission under kvartal ett 2017. Beslutet är taget i enlighet med bemyndigandet från extrastämman 2015-12-11.

Motivet till emissionen är främst att kunna öka tempot ytterligare vad gäller tillväxt men även för att sprida ägandet och därav skapa bättre handel i aktien. Kapitalanskaffningen kommer ge Bolaget medel att exponera på en marknad under tillväxt via en omfattande marknadsföringsplan och säkerställa Bolagets status som marknadsledande.

Målet är att ta in drygt 12 MSEK till kursen 20 kr per aktie. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning på totalt   11 MSEK per idag.

Bolaget har valt att anlita Capval Corp AB som projektledare för genomförandet och Partner FK som emissionsinstitut.

Bolaget kommer inom kort presentera fullständiga villkor och tider för emissionen. Informationsmemorandum kommer presenteras senast en dag innan teckningstiden påbörjas.

För mer information kontakta:

Mobilåtervinning i Sverige AB

www.mobilatervinning.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: info@mobilatervinning.se

Mobilåtervinning i korthet:

Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/ samt http://www.ielektronik.se/.

Prenumerera

Dokument & länkar