Styrelsens förslag till extra bolagsstämma

Report this content

7. Styrelsen föreslår ändringar i bolagsordningen enligt följande:

Namnbyte till:

Förslag 1: Pantaluren Group AB

Förslag 2: Pantaluren Nordic AB

Förslag 3: Pantaluren Sweden AB

Punkt 8. Styrelsen förslår att Patrik Zettervall väljs in i styrelsen. Patrik har en utbildning från IHM Business School och arbetar idag som säljchef på C More Entertainment AB. Carl Kock lämnar sitt styrelseuppdrag.

Styrelsens förslag har funnits tillgängliga på bolagets kontor sedan 2017-07-26 och publicerats nu även ut via detta pressmeddelande.

För mer information kontakta:

VD - Robin Vestersten

www.mobilatervinning.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: info@mobilatervinning.se

Mobilåtervinning i korthet:

Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/, http://www.pantadatorn.com samt http://www.ielektronik.se/.

Denna information är sådan information som Mobilåtervinning i Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2017

Prenumerera

Dokument & länkar