Sveriges största nyhetstidning Metro uppmärksammar Pantaluren.se

”Mycket pengar att spara på gamla mobiltelefoner” lyder rubriken till artikeln som fokuserar på vad man skall göra med sin gamla telefon vid köp av en ny. Pantaluren framställs väldigt positivt vilket är glädjande för bolaget. Länk här.

Artikeln är ännu ett bevis på att bolagets affärsidé ligger helt rätt i tiden, precis som rapporten från Deloitte förra veckan visade. Bolaget känner av att andrahandsmarknaden fortsatt växer i form utav ökade inköp och ökad försäljning och ser fortsatt väldigt positivt på framtiden.

 

Stockholm den 19 september 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mobilåtervinning i Sverige AB (publ)

Telefon: +46 (0)8 - 120 560 15

E-post: info@mobilatervinning.se

 

Mobilåtervinning i korthet: Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/samt http://www.ielektronik.se/

Prenumerera