Tilläggsköpeskilling utfaller till säljaren av Mediacle Limited

Report this content

Tilläggsköpeskilling utfaller till Santosh Jain, säljaren av Mediacle Limited. I samband med förvärvet av Mediacle Limited meddelade Mediacle Group AB att en tilläggsköpeskilling skulle kunna utlösas baserat på Mediacle Limited EBITA-resultat under direkt efterföljande tolvmånadersperiod, om maximalt 25 MSEK. (se PM från 2019-01-30).

Säljaren har efterföljande tolvmånadersperiod sedan tillträde konstaterats uppnått kriteriet om tilläggsköpeskilling om 15 MSEK enligt den överenskomna earn out-bestämmelsen i aktieöverlåtelseavtalet, att ett EBITA-resultat överskridande 25 MSEK uppnåtts. Ingen ytterligare tilläggsköpeskilling kan komma att utgå till följd av förvärvet av Mediacle Limited.

Besök www.mediacle.com för att lära dig mer om Mediacle.

För mer information kontakta:

E-post: IR@mediacle.com

www.mediacle.com

Telefon: + 46 8 43737866

Denna information är sådan information som Mediacle Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2020

Om Mediacle

Mediacle är ett globalt företag inom digital media och IT-lösningar som erbjuder heltäckande tjänster inom iGaming. Företaget har tagit en stark position på iGaming-marknaden genom att vända sig mot etablerade B2C-företag i iGaming-branschen. Just nu har de kontor i Stockholm, London och Bangalore.

Mediacle Group AB är ett svenskt företag med organisationsnummer 559026-5566 och med registrerat kontor i Stockholm. Regleras av aktiebolagslagen och är listat på Nordic Growth Market (NGM) Stockholm med symbolen MEGR.

Prenumerera

Dokument & länkar