Uppdatering av finansiell kalender

Report this content

2019-04-03

Mediacle Group AB har beslutat om ny finansiell kalender pga konsolidering av fler dotterbolag efter förvärv Mediacle Ltd.

Delårsrapport ett kommuniceras 29 maj 2019

Årsredovisning 2018 kommuniceras 3 juni 2019

Årsstämma hålls 17 juni 2019

Delårsrapport två kommuniceras 29 augusti 2019

Delårsrapport tre kommuniceras 29 november 2019

Bokslutskommuniké kommuniceras 28 februari 2020

//

För mer information kontakta:

E-post: IR@mediacle.com

www.mediacle.com

Telefon: 08-120 560 15

Prenumerera

Dokument & länkar