Uppdatering kring observationslista

Report this content

Stockholm, 2019-03-27

Såsom kommunicerats av NGM den 2019-01-07 behöver Mediacle Group AB till följd av att förvärvet av Mediacle Limited innebar en väsentlig förändring av bolagets verksamhet samt att en ny huvudägare inkommit genomgå en sedvanlig omlistningsprocess. Denna process innefattar bl.a. ägarprövning, nytt informationsmemorandum m.m. Under denna period kommer bolagets aktie att kvarstanna på NGM:s observationslista.

//

För mer information kontakta:

E-post: IR@mediacle.com

www.mediacle.com

Telefon: 08-120 560 15

Prenumerera

Dokument & länkar