Mediaintressenter säger ja till medias tillträde till stämman men nej till ändring i bolagsordningen

Vid extra bolagsstämma i VLT AB behandlades två förslag, som båda rör ändring av bolagsordningen. Det ena förslaget kom från Herenco, som krävde att kallelse till bolagsstämman i fortsättningen skall ske med brev utöver den annonsering som finns fastlagd i bolagsordningen. Det andra förslaget kom från Anders H Pers och Jonas Pers och rör medias tillträde till stämman. Mediaintressenter stöder idén att medias representanter skall ha tillträde, men röstade emot båda förslagen. Bakgrunden till Herencos förslag om brevkallelse ligger att företaget vid den förra bolagsstämman inte uppmärksammade annonseringen och därför missade att direktregistrera sina aktier, vilket medförde att Herenco inte kunde delta på bolagsstämman. -Vi anser att det är en onödig administrativ åtgärd att kalla med brev, säger Tomas Brunegård, ordförande i Mediaintressenter. Beträffade medias tillträde påpekar Tomas Brunegård att det aldrig fanns några delade meningar i denna fråga vid den förra stämman. -Mediaintressenter krävde en helt öppen stämma. Både media och tidigare aktieägare med gammal och nära anknytning till VLT skulle få tillträde. Tyvärr blev beslutet att båda grupperna utestängdes och det beklagar vi, säger Brunegård. Bolagsstämman är en privat förrättning och i princip inte öppen för andra än aktieägare. Det har återigen slagits fast i förslaget till ny aktiebolagslag. Det är dock praxis att media får tillträde till stämmorna. -Men att föra in tillträdesrätten i bolagsordningen är att gå för långt, säger Tomas Brunegård. Vi kommer att följa praxis och försvara medias rätt till tillträde vid VLT:s bolagsstämmor. Det ligger också helt i linje med VLT:s tradition. ------------------------- Ytterligare upplysningar: Tomas Brunegård 0705-624400

Dokument & länkar