MedicaNatumin - årets leverantör hos Hälsokraft

Report this content

MedicaNatumin fick utmärkelsen ”Årets Leverantör” av hälsofackkedjan Hälsokraft vid deras årliga vårsalong med motiveringen:

”Med ett antal fackhandelsunika produkter, en bra marknadsplan och ett tätt samarbete med Hälsokraft har denna leverantör förtjänat utmärkelsen. Vi bedömer att det finns en stor potential att tillsammans nå nya höjder redan under 2018”

-Vi är otroligt stolta över utmärkelsen säger Ulrika Albers, VD på MedicaNatumin.

Butikskedjan Hälsokraft bildades 1993 och har för närvarande ett sjuttiotal medlemsbutiker från Kiruna i norr till Ystad i söder som säljer produkter inom egenvård/hälsovård.

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2018.

Jönköping 2018-03-13

För ytterligare information kontakta
Ulrika Albers, VD
Ulrika.albers@medicanord.se


Om MedicaNatumin
Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter. I samband med att bolaget förvärvade Natumin Pharma AB under våren 2016 fick bolaget tillgång till en modern fabrik med tillhörande forskningsanläggning, ett antal patenterade produkter samt c:a 70 patent. Bolaget bytte namn till MedicaNatumin AB i december 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar